Skip to main content

Kompetencija ir pasitikėjimas dirbtiniu intelektu

Patikimas dirbtinis intelektas gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, užtikrinant geresnę sveikatos priežiūrą, saugesnį ir švaresnį transportą, veiksmingesnę gamybą, pigesnę ir tvaresnę energiją.

ES ir DI

Dėl to Europos Komisija pasiūlė veiksmų rinkinį kompetencijai dirbtinio intelekto srityje didinti ir taisykles, skirtas užtikrinti, kad technologijos būtų patikimos.

Reglamentu dėl Europos požiūrio į dirbtinį intelektą ir atnaujintu Suderintu dirbtinio intelekto planu bus užtikrinta žmonių ir įmonių sauga ir pagrindinės teisės, kartu stiprinant investicijas ir inovacijas visose ES šalyse.

Pasitikėjimo didinimas taikant pirmąją teisinę dirbtinio intelekto sistemą

Komisija siūlo naujas taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES naudojamos DI sistemos būtų saugios, skaidrios, etiškos, nešališkos ir valdomos žmogaus. Todėl jos skirstomos į kategorijas pagal riziką. 

Nepriimtina

Bus draudžiama bet kas, kas laikoma aiškia grėsme ES piliečiams: nuo vyriausybių vykdomo socialinio reitingavimo iki žaislų, kuriuose naudojama balso pagalba, skatinanti pavojingą vaikų elgseną.

Didelė rizika

Ribota rizika

Tokios dirbtinio intelekto sistemos, kaip pokalbių robotai, kuriems taikomi minimalūs skaidrumo reikalavimai, skirti padėti turinio naudotojams gauti sprendimui priimti reikalingą informaciją. Tuomet naudotojas gali nuspręsti toliau naudotis taikomąja programa arba daugiau ja nebesinaudoti.

Minimali rizika

Laisvas taikomųjų programų, pvz., dirbtinio intelekto pagrindu sukurtų vaizdo žaidimų arba brukalų filtrų naudojimas. Didžioji dauguma DI sistemų patenka į šią kategoriją, kuriai naujosios taisyklės netrukdo, nes šios sistemos kelia tik minimalią riziką piliečių teisėms ar saugumui arba iš viso nekelia jokios rizikos.

Naujos taisyklės didelės rizikos DI sistemų tiekėjams

1 žingsnis

Sukuriama didelės rizikos DI sistema.

2 žingsnis

Turi būti įvertinta jos atitiktis, ji turi atitikti DI taikomus reikalavimus. Kai kurių sistemų atveju į procesą įtraukiama notifikuotoji įstaiga.

3 žingsnis

Atskirų DI sistemų registravimas ES duomenų bazėje.

4 žingsnis

Turi būti pasirašyta atitikties deklaracija, o DI sistema turėtų būti paženklinta CE ženklu. Sistemą galima teikti rinkai.

Jeigu per DI sistemos eksploatacijos ciklą įvyktų esminių pokyčių, reikia grįžti į 2 etapą.

Pateikus DI sistemą rinkai, institucijos yra atsakingos už rinkos priežiūrą, naudotojai užtikrina žmogaus vykdomą priežiūrą ir kontrolę, o paslaugų teikėjai yra įdiegę kontrolės po pateikimo rinkai sistemą. Paslaugų teikėjai ir naudotojai taip pat praneš apie rimtus incidentus ir sutrikimus.

Kompetencijos DI srityje didinimas

2018 m. Komisija ir ES valstybės narės žengė pirmą žingsnį, suvienijusios jėgas pagal Suderintą dirbtinio intelekto planą, kuris tapo nacionalinių strategijų ir politikos pokyčių pagrindu.

2021 m. atnaujintu Suderintu dirbtinio intelekto planu įgyvendinama strategija, jis taip pat atitinka dvejopus Komisijos skaitmeninius ir žaliuosius prioritetus ir Europos atsako į koronaviruso pandemiją veiksmus. 

Siekiant skatinti kompetenciją DI srityje visais etapais: nuo laboratorijos iki rinkos, Suderintame plane pateikiama vizija, kaip paspartinti investicijas į DI, imtis veiksmų dėl DI strategijų, kad jos būtų laiku įgyvendintos, ir ES mastu suderinti DI politiką.

Siekdama šių tikslų, Komisija planuoja įsteigti:

  • viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos srityje, kad būtų apibrėžta ir įgyvendinama bendra strateginė Europos mokslinių tyrimų inovacijų ir diegimo darbotvarkė ir į ją būtų investuojama,
  • papildomus DI kompetencijos centrų tinklus, kad būtų skatinamas keitimasis žiniomis ir patirtimi, plėtojamas bendradarbiavimas su šiuo pramonės sektoriumi ir skatinama įvairovė bei įtrauktis,
  • bandymų ir eksperimentavimo infrastruktūrą, skirtą eksperimentuoti su pažangiausiomis technologijomis ir jas išbandyti realiomis sąlygomis,
  • skaitmeninių inovacijų centrus – vieno langelio principu veikiančius centrus, sudarančius galimybę susipažinti su techninėmis žiniomis ir eksperimentuoti, kad bendrovės, prieš investuodamos, galėtų atlikti praktinių bandymų,
  • užsakomojo DI platformą – pagrindinį Europos DI išteklių (pvz., techninių žinių, algoritmų, programinės įrangos sistemų, kūrimo priemonių), reikalingų pramonės ir viešojo sektorių reikmėms, rinkinį.

ES finansuojami DI projektai

 

ES jau finansavo įvairius DI projektus, pasiūliusius sprendimų visose visuomenės srityse: nuo žemės ūkio iki sveikatos priežiūros, gamybos ar transporto.

Pavyzdžiui, DI technologijų taikymas buvo itin naudingas trijose srityse: sveikatos, aplinkos ir kovos su dezinformacija.

Neuroreabilitacijos, padedančios intensyviosios terapijos pacientams atsigauti nuo COVID-19

Vykdant CDAC projektą prisidėta prie novatoriškų technologijų, kurios Europoje jau buvo panaudotos reabilituojant per 3000 insultą patyrusių pacientų, kūrimo ir klinikinės validacijos.

Daugiau ES finansuojamų sveikatos srities projektų

Pažangieji jutikliai, padedantys išmaitinti augančią pasaulio populiaciją

Vykdant projektą ANTARES kuriami išmanieji jutikliai ir didžiųjų duomenų technologijos, kurios galėtų padėti ūkininkams pagaminti daugiau maisto visuomenei, ūkių pajamoms ir aplinkai tvariu būdu.

Daugiau ES finansuojamų šios srities projektų

Faktų tikrinimo ir demaskavimo internetinių priemonių

„WeVerify“ teikia duomenų tikrinimo sistemas, pavyzdžiui, papildinį, kuris gali būti naudingas faktų tikrintojams, žurnalistams, žmogaus teisių aktyvistams ir piliečiams demaskuoti ir patikrinti vaizdo įrašus ir vaizdus internete.

Daugiau ES finansuojamų kovos su dezinformacija projektų

Dirbtinio intelekto nauda

ES turi galimybių tapti pasaulio lydere saugaus dirbtinio intelekto srityje. Parengusi tvirtą žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis vertybėmis grindžiamą reglamentavimo sistemą, ES gali sukurti žmonėms, įmonėms ir vyriausybėms naudingą dirbtinio intelekto sistemą.

Piliečiams

Geresnė sveikatos priežiūra, saugesnis ir švaresnis transportas, geresnės viešosios paslaugos

Įmonėms

Novatoriški energetikos, saugumo, sveikatos priežiūros ir kitų sričių produktai ir paslaugos; didesnis našumas ir veiksmingesnė gamyba

Valdžios institucijoms

Pigesnės ir tvaresnės transporto, energetikos, atliekų tvarkymo ir kitos paslaugos

DI ir ES skaičiais

1 mlrd. EUR

Komisija planuoja į DI investuoti 1 mlrd. eurų per metus iš savo Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos horizontas“.

20 mlrd. EUR

Tikslas – ateinantį dešimtmetį ES kasmet pritraukti daugiau kaip 20 mlrd. EUR investicijų į DI. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė padės paspartinti investicijas ir neapsiriboti tik šiuo tikslu.

> 25 %

visų pramoninių ir asmens aptarnavimo srities robotų pagaminama Europoje.

Dokumentai

 

21 BALANDIS 2021
Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

21 BALANDIS 2021
Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

21 BALANDIS 2021
Coordinated Plan on Artificial Intelligence - 2021 Review
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

21 BALANDIS 2021
Proposal for a Regulation on machinery products
English
(4.77 KB - JSON)
Parsisiųsdinti

 

19 VASARIS 2020
Baltoji knyga „Dirbtinis intelektas. Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“
lietuvių
(889.35 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

19 VASARIS 2020
Factsheet: Excellence and Trust in Artificial Intelligence
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

19 VASARIS 2020
Ataskaita dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei
lietuvių
(228.96 KB - HTML)
Parsisiųsdinti