Skip to main content

Excelență și încredere în inteligența artificială

Existența unor tehnologii fiabile în materie de IA poate aduce numeroase beneficii: asistență medicală mai bună, procese de fabricație mai eficiente, un transport mai curat și mai sigur și surse de energie mai ieftine și mai durabile.

UE și IA

Prin urmare, Comisia Europeană a propus un set de acțiuni menite să stimuleze excelența în domeniul IA și norme care să asigure fiabilitatea tehnologiei.

Regulamentul privind o abordare europeană în materie de inteligență artificială și actualizarea Planului coordonat privind IA vor garanta siguranța și drepturile fundamentale ale cetățenilor și întreprinderilor, consolidând, în același timp, investițiile și inovarea în toate țările UE.

Consolidarea încrederii prin intermediul primului cadru juridic privind IA

Comisia propune noi norme pentru a se asigura că sistemele de IA utilizate în UE sunt sigure, transparente, etice, imparțiale și se află sub control uman. Prin urmare, acestea sunt clasificate în funcție de risc: 

Risc inacceptabil

Orice aspect considerat a fi o amenințare clară la adresa cetățenilor UE va fi interzis: de la sistemele de credite sociale utilizate de guverne până la jucăriile cu asistență vocală care încurajează copiii să adopte comportamente periculoase.

Risc ridicat

Risc limitat

Sistemele de IA, cum ar fi cele de tip chatbot, fac obiectul unor obligații minime de transparență menite să le permită celor care interacționează cu un astfel de conținut să ia decizii în cunoștință de cauză. Utilizatorul poate hotărî apoi dacă va continua sau nu să utilizeze aplicația.

Risc minim

Utilizarea gratuită a unor aplicații precum jocurile video sau filtrele spam bazate pe IA. Marea majoritate a sistemelor de IA se încadrează în această categorie. Prin urmare, noile norme nu li se aplică, deoarece în cazul acestor sisteme riscul la adresa drepturilor sau siguranței cetățenilor este fie minim, fie inexistent.

Noi norme pentru furnizorii de sisteme de IA cu risc ridicat

Etapa 1

Se dezvoltă un sistem de IA cu grad ridicat de risc

Etapa 2

Sistemul trebuie să facă obiectul unei evaluări a conformității și să respecte cerințele în materie de IA. Pentru unele sisteme este implicat un organism notificat.

Etapa 3

Se înregistrează sistemele de IA autonome într-o bază de date a UE

Etapa 4

Trebuie semnată o declarație de conformitate, iar sistemul de IA ar trebui să poarte marcajul CE. Sistemul poate fi introdus pe piață

Dacă apar schimbări substanțiale în ciclul de viață al sistemului de IA, se revine la etapa 2.

Odată ce sistemul de IA este introdus pe piață, autoritățile răspund de supravegherea pieței, utilizatorii asigură supravegherea și monitorizarea umană, iar furnizorii introduc un sistem pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Furnizorii și utilizatorii vor raporta, de asemenea, incidentele grave și funcționarea defectuoasă.

Promovarea excelenței în domeniul IA

În 2018, Comisia și statele membre ale UE au făcut primul pas, unindu-și forțele prin intermediul unui plan coordonat privind IA, care a pregătit terenul pentru strategiile naționale și dezvoltarea politicilor.

Actualizarea din 2021 a Planului coordonat privind IA pune strategia în practică și este conformă cu dubla prioritate digitală și verde a Comisiei, precum și cu răspunsul Europei la pandemia de COVID-19. 

Promovând excelența în domeniul IA, din etapa de laborator până la introducerea pe piață, planul coordonat prezintă o viziune pentru accelerarea investițiilor în IA, implementarea în timp util a strategiilor privind IA și alinierea la nivelul UE a politicilor în domeniu.

Ca parte a acestor eforturi, Comisia intenționează să instituie:

  • un parteneriat public-privat privind inteligența artificială, datele și robotica cu scopul de a defini, de a pune în aplicare și de a investi într-o agendă strategică comună în materie de cercetare, inovare și implementare pentru Europa
  • rețele suplimentare de centre de excelență în domeniul IA pentru a încuraja schimbul de cunoștințe și de expertiză, pentru a dezvolta colaborarea cu industria și pentru a promova diversitatea și incluziunea
  • instalații de testare și experimentare pentru încercarea și testarea tehnologiilor de ultimă generație în medii reale
  • centre de inovare digitală și ghișee unice pentru a oferi acces la expertiză tehnică și experimentare, astfel încât întreprinderile să poată „testa înainte de a investi”
  • o platformă de IA la cerere, ca un set european central de resurse IA (de exemplu, expertiză, algoritmi, cadre software, instrumente de dezvoltare) necesare industriei și sectorului public

Proiecte finanțate de UE în domeniul IA

 

UE a finanțat deja numeroase proiecte de IA care oferă soluții în toate domeniile societății, de la agricultură la asistență medicală și de la producție la transport.

Trei exemple de domenii în care utilizarea tehnologiei IA a fost deosebit de benefică sunt sănătatea, mediul și combaterea dezinformării.

Neuro-reabilitarea care contribuie la recuperarea pacienților internați în secțiile de terapie intensivă din cauza COVID-19

Proiectul CDAC a contribuit la dezvoltarea și validarea clinică a tehnologiilor inovatoare care au fost deja utilizate pentru reabilitarea a peste 3 000 de pacienți care au suferit un accident vascular cerebral din întreaga Europă.

Alte proiecte finanțate de UE în domeniul sănătății

Senzori inteligenți pentru a contribui la alimentarea populației mondiale în creștere

Proiectul ANTARES dezvoltă tehnologii inteligente bazate pe senzori și volume mari de date care ar putea ajuta fermierii să producă mai multe alimente într-un mod durabil pentru societate, pentru veniturile agricole și pentru mediu.

Alte proiecte finanțate de UE în acest domeniu

Instrumente online de verificare a veridicității faptelor și de demontare a informațiilor false

WeVerify pune la dispoziție sisteme de verificare, cum ar fi plugin-ul, care pot ajuta verificatorii veridicității informațiilor, jurnaliștii, activiștii pentru drepturile omului și cetățenii să dezbată și să verifice veridicitatea materialelor video și a imaginilor online.

Alte proiecte finanțate de UE în cadrul eforturilor de combatere a dezinformării

Beneficiile inteligenței artificiale

UE are potențialul de a deveni lider mondial în domeniul inteligenței artificiale sigure. Elaborând un cadru solid de reglementare, bazat pe drepturile omului și valorile fundamentale, UE poate dezvolta un sistem de IA care să le aducă beneficii cetățenilor, întreprinderilor și administrațiilor publice.

Cetățenii

Asistență medicală mai bună, transporturi mai sigure și mai ecologice și servicii publice îmbunătățite

Întreprinderi

Produse și servicii inovatoare, de exemplu în sectoarele energetic, al securității și al asistenței medicale; o mai mare productivitate și o producție mai eficientă

Administrații publice

Servicii mai ieftine și mai durabile, în domenii precum transporturile, energia și gestionarea deșeurilor

IA și UE în cifre

1 miliard EUR

Comisia intenționează să investească 1 miliard EUR pe an în IA din bugetele programelor Europa digitală și Orizont Europa.

20 de miliarde EUR

Obiectivul este de a atrage în UE investiții în materie de IA în valoare de peste 20 de miliarde EUR pe an în acest deceniu. Mecanismul de redresare și reziliență va contribui la accelerarea investițiilor și chiar la depășirea obiectivului propus.

Peste 25 %

din toți roboții industriali și roboții pentru servicii personale sunt produși în UE.

Documente

 

21 APRILIE 2021
Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence
English
(HTML)
Descărcați

 

21 APRILIE 2021
Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence
English
(HTML)
Descărcați

 

21 APRILIE 2021
Coordinated Plan on Artificial Intelligence - 2021 Review
English
(HTML)
Descărcați

 

21 APRILIE 2021
Proposal for a Regulation on machinery products
English
(4.77 KB - JSON)
Descărcați

 

19 FEBRUARIE 2020
Carte albă privind inteligența artificială O abordare europeană axată pe excelență și încredere
română
(989.92 KB - PDF)
Descărcați

 

19 FEBRUARIE 2020
Factsheet: Excellence and Trust in Artificial Intelligence
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

19 FEBRUARIE 2020
Raport privind implicațiile în materie de siguranță și răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale roboticii
română
(239.32 KB - HTML)
Descărcați