Skip to main content

ELi kulud ja tulud 2014–2020

Interaktiivne diagramm, mis kajastab ELi kulusid ja tulusid ajavahemikus 2014–2020 aastate ja riikide kaupa.

ELi kulud ja tulud 2021–2027

2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga seotud andmed

Allpool esitatud interaktiivselt diagrammilt leiate teabe mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) kulude ja tulude kohta. Andmed on allalaadimiseks kättesaadavad lehekülje allosas (ka varasemate pikaajaliste eelarvete kohta). Lisateavet mitmeaastase finantsraamistiku kohta leiate siit.

Esitatud andmed hõlmavad 2014. aasta otsuse tagasiulatuvat mõju. Klõpsake siin, et saada rohkem teavet.

Summad on esitatud üksnes selgitaval eesmärgil. Eelarvealasele teabele ametlikul viitamisel tuleks kasutada ametlikke eelarvedokumente ja -aruandeid.

Kuidas kasutada?

Kuvade vahetamiseks klõpsake ühel kolmest vahekaardist („Ülevaade“, „Kulud“ ja „Tulud“). Võite kasutada filtreid (nt aasta, riik) ühe või mitme kuvatava väärtuse valimiseks. Teie praegune valik kuvatakse sinises tulbas: klõpsake sellel, kui soovite seda muuta, või valikul „x“, kui soovite seda eemaldada. Sõltuvalt teie praegusest valikust ei pruugi kõik filtris olevad võimalused olla kättesaadavad: kui väärtust ei ole võimalik valida, kuvatakse see tumehallil taustal.

Praeguse valiku saab alla laadida, klõpsates tulbas asuval nupul „Laadi alla valitud andmed“.

Omavahendite otsuse tagasiulatuv mõju

2014. aasta omavahendite otsus (nõukogu 26. mai 2014. aasta otsus 2014/335/EL, Euratom) jõustus 1. oktoobril 2016 (tagasiulatuva mõjuga alates 1. jaanuarist 2014) pärast seda, kui kõik ELi liikmesriigid olid 2016. aasta septembris ratifitseerimisprotsessi lõpule viinud. Hilise vastuvõtmise tõttu arvutati ELi liikmesriikide osamaksed ja omavahendid 2014. ja 2015. aasta kohta 2007. aasta omavahendite otsuse alusel. Seepärast konverteeriti need 2016. aastal vastavalt 2014. aasta omavahendite otsuse kohastele eeskirjadele, nagu oleks neid kohaldatud alates 1. jaanuarist 2014, et kajastada stabiilsemat arengut. Tagasiulatuv mõju on integreeritud liikmesriikide osamaksete ja omavahendite jaotistesse interaktiivse diagrammi tulude osas. Allpool esitatud Exceli ülevaatetabelites on avaldatud andmed aastate 2014 ja 2015 kohta tagasiulatuva mõju ajakohastuseta.

Allalaadimine

28 SEPTEMBER 2022
EU spending and revenue - Data 2000-2021
English
(958.86 KB - XLSX)
Laadige alla
29 MÄRTS 2021
EU spending and revenue - Data 2000-2020 with retro-active impact of the 2014 own resources decision
English
(968.6 KB - XLSX)
Laadige alla

Andmed 2000. aastale eelnevate aastate kohta leiate 2008. aasta finantsaruandest

ELi liikmeks olemise eelised

ELi eelarve ei ole nullsummamäng. Igaüks saab kasu ELi liikmesusest, nautides piirideta reisimist, taskukohaseid telefonikõnesid välismaalt ning ELi koordineeritud reageerimisest koroonaviiruse pandeemiale ja selle tagajärgedele. Kõik ELi liikmesriigid saavad kasu ühtsel turul osalemisest ning sellest, et selliseid probleeme nagu ränne ning võitlus terrorismi ja kliimamuutuste vastu lahendatakse koos. Samuti parematest teedest, moderniseeritud avalikest teenustest ja tipptasemel meditsiiniteenustest.

Kulude jaotus liikmesriikide vahel ei ole oma olemuselt täiuslik, kuna see ei kajasta meie ühises Euroopa projektis osalemise eeliseid ega ELi eelarve lisaväärtust. Eespool esitatud raamatupidamislikud eelised hõlmavad vaid väikest osa ELi liikmesusega kaasnevatest üldistest eelistest. Kulud, mis on näiliselt esitatud vaid ühe liikmesriigi kohta, võivad tuua kasu mitmele või kõigile liikmesriikidele, võttes arvestades ELi kulutuste suurt ülekanduvat mõju, või aidata kaasa Euroopa avalikule hüvele, mis nõuab ühist rahastamist.

Vt ka veebilehte ELi eelarvest saadav kasu.