Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Acmhainní dílse

Is iad na trí phríomhfhoinse ioncaim le haghaidh bhuiséad 2021-2027 an Aontais dleachtanna custaim, rannchuidithe bunaithe ar an gcáin bhreisluacha (CBL) a bhailíonn na Ballstáit, agus ranníocaíochtaí díreacha ó thíortha an Aontais, nó ranníocaíochtaí bunaithe ar Ollioncam Náisiúnta (OIN) mar a thugtar orthu freisin. Amhail an 1 Eanáir 2021, tá foinse ioncaim nua ag buiséad an Aontais Eorpaigh, is é sin ranníocaíocht atá bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte.