Skip to main content

Vlastné zdroje

Troma hlavnými zdrojmi príjmov rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 sú v súčasnosti clá, príspevky založené na dani z pridanej hodnoty (DPH) vyberanej členskými štátmi a priame príspevky krajín EÚ, známe aj ako príspevky vychádzajúce z hrubého národného dôchodku (HND). Novým zdrojom príjmov do rozpočtu EÚ je od 1. januára 2021 príspevok založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov.