Skip to main content

Pašu resursi

Pašreizējie trīs galvenie ieņēmumu avoti ES 2021.–2027. gada budžetā ir muitas nodokļi, iemaksas, kuru pamatā ir dalībvalstu iekasētais pievienotās vērtības nodoklis (PVN), un ES valstu tiešās iemaksas jeb uz nacionālo kopienākumu (NKI) balstītās iemaksas. No 2021. gada 1. janvāra ES budžetā ir jauns ieņēmumu avots — iemaksa, kuras pamatā ir nereciklēti plastmasas iepakojuma atkritumi.