Skip to main content

Esamų teisės aktų vertinimas ir tobulinimas

Įgyvendindama geresnio reglamentavimo darbotvarkę Komisija nuolat vertina, ar ES teisės aktai minimaliomis sąnaudomis atitiko piliečių ir verslo poreikius. Programa REFIT ir kitos priemonės, pvz., vertinimai ir tinkamumo patikros, padeda siekti, kad galiojantys ES teisės aktai būtų paprastesni, o jų taikymas kainuotų mažiau.