Skip to main content

Kehtivate õigusaktide hindamine ja täiustamine

Parema õigusloome tegevuskava raames hindab komisjon, kas ELi õigusaktid on minimaalsete kuludega täitnud kodanike ja ettevõtjate vajadusi. Eelkõige REFITi programm, samuti ka sellised vahendid nagu hindamised ja toimivuskontrollid, on aidanud muuta olemasolevad ELi õigusaktid lihtsamaks ning nende kohaldamise vähem kulukaks.