Skip to main content

Hodnotenie a zlepšovanie existujúcich právnych predpisov

Komisia v rámci programu lepšej právnej regulácie neustále hodnotí, či právne predpisy EÚ zodpovedajú potrebám občanov a podnikov, a to pri minimálnych nákladoch. Najmä program REFIT, ale aj nástroje, ako sú hodnotenia a kontroly vhodnosti, pomáhajú zjednodušovať existujúce právne predpisy a znižovať náklady na ich vykonávanie.