Skip to main content

Evaluering og forbedring af eksisterende lovgivning

Som en del af sin dagsorden for bedre regulering vurderer Kommissionen løbende, hvorvidt EU-lovgivningen opfylder borgernes og erhvervslivets behov med mindst mulige omkostninger. Særligt bidrager REFIT-programmet, men også værktøjer såsom evalueringer og kvalitetskontroller, til at gøre EU's lovgivning enklere og billigere at anvende.