Skip to main content

Esošo tiesību aktu izvērtēšana un uzlabošana

Savas labāka regulējuma programmas ietvaros Komisija pastāvīgi vērtē, vai ES tiesību akti ar minimālām izmaksām ir izpildījuši iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības. REFIT programma, tāpat kā tādi instrumenti kā novērtējumi un atbilstības pārbaudes, palīdz padarīt esošos ES tiesību aktus vienkāršākus un samazināt to piemērojuma izmaksas.