Skip to main content

Evalwazzjoni u titjib tal-liġijiet eżistenti

Bħala parti mill-aġenda tagħha ta' regolamentazzjoni aħjar, il-Kummissjoni kontinwament tevalwa jekk il-liġijiet tal-UE jissodisfawx il-ħtiġijiet taċ-ċittadini u tan-negozji, bi spiża minima. Kemm il-programm REFIT b'mod partikulari, kif ukoll għodod bħall-evalwazzjonijiet u l-kontroll tal-idoneità, jgħinu jagħmlu l-liġijiet eżistenti tal-UE aktar sempliċi u b'anqas spiża biex jiġu applikati.