Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αξιολόγηση και βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωση της νομοθεσίας», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί συνεχώς κατά πόσο η νομοθεσία της ΕΕ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το πρόγραμμα REFIT, καθώς και εργαλεία όπως οι αξιολογήσεις και οι έλεγχοι καταλληλότητας, συμβάλλουν στο να γίνει η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή στην εφαρμογή της.