Skip to main content

Vrednotenje in izboljšava obstoječih predpisov

Evropska komisija v okviru prizadevanj za boljše pravno urejanje stalno ocenjuje, ali predpisi EU ob kar najmanjših stroških izpolnjujejo potrebe državljanov in gospodarstva. Poenostavitev in cenejše izvajanje obstoječih predpisov EU omogočajo predvsem program REFIT ter postopki vrednotenja in preverjanja ustreznosti zakonodaje.