Skip to main content

Grúpaí plé ar líne do lucht forbartha

Is é capacity4dev.eu príomhardán an Choimisiúin Eorpaigh don lucht forbartha smaointe a mhalartú maidir leis an bhforbairt, an comhar seachtrach agus cúrsaí beartais.

In 2009 a seoladh é, agus tá breis agus 20,400 ball anois ann, lena n-áirítear baill foirne den Ard-Stiúrthóireacht um Chomhpháirtí Idirnáisiúnta (INTPA) agus d’Ard-Stiúrthóireachtaí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, den tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, de chuid na mBallstát, de chuid na rialtas comhpháirtíochta, daoine ón tsochaí shibhialta, ó lucht na hacadúlachta agus ón earnáil phríobháideach.

Is é INTPA a chruthaigh agus a bhainistíonn capacity4dev.eu, agus is é is aidhm dó an neartú acmhainní a fheabhsú trí chomhroinnt eolas ar na bealaí seo a leanas:

  • eolas a chomhdhlúthú agus cuimhne institiúideach a fhorbairt
  • tacaíocht a thabhairt don saineolas téamach
  • cuidiú le saineolaithe ó institiúidí an Aontais agus ó eagraíochtaí eile foghlaim óna chéile
  • uirlisí chomhroinnte eolais agus comhphobail cleachtais a chomhdhlúthú i dtimpeallacht choiteann