Skip to main content

Il-gruppi ta’ diskussjoni online għall-komunità għall-iżvilupp

capacity4dev.eu hija l-pjattaforma primarja tal-Kummissjoni Ewropea għall-komunità tal-iżvilupp għall-iskambju ta’ ideat dwar l-iżvilupp, il-kooperazzjoni esterna u l-politika.

Din il-pjattaforma, li ġiet imnedija fl-2009, issa għandha iktar minn 20,400 membru, inkluż staff mid-Direttorat Ġenerali għas-Sħubijiet Internazzjonali (INTPA) u direttorati oħra tal-Kummissjoni Ewropea, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-Istati Membri tal-UE, il-gvernijiet sħab, is-soċjetà ċivili, l-akkademiċi u s-settur privat.

Maħluqa u mmaniġġjata mill-INTPA, capacity4dev.eu għandha l-għan li ttejjeb l-iżvilupp tal-kapaċità permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien billi:

  • tikkonsolida l-għarfien u l-bini ta’ memorja istituzzjonali
  • tappoġġja l-għarfien espert tematiku
  • tgħin lill-prattikanti minn istituzzjonijiet tal-UE u organizzazzjonijiet oħra biex jitgħallmu minn xulxin
  • tikkonsolida għodod ta’ kondiviżjoni tal-għarfien u komunitajiet ta’ prattika madwar ambjent komuni