Prejsť na hlavný obsah

Online diskusné skupiny pre rozvojové spoločenstvo

Webové sídlo capacity4dev.eu je hlavná platforma Európskej komisie pre rozvojové spoločenstvo určená na výmenu myšlienok o rozvoji, vonkajšej spolupráci a politike v tejto oblasti.

Táto platforma bola spustená v roku 2009 a v súčasnosti má vyše 20 400 členov vrátane pracovníkov Generálneho riaditeľstva pre medzinárodné partnerstvá (INTPA) a ďalších riaditeľstiev Európskej komisie, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, členských štátov EÚ, partnerských vládnych orgánov, občianskej spoločnosti a akademického aj súkromného sektora.

Účelom platformy capacity4dev.eu, ktorú vytvorilo a spravuje INTPA, je zlepšiť budovanie kapacít výmenou poznatkov, konkrétne:

  • konsolidáciou vedomostí a vytváraním inštitucionálnej pamäte
  • kladením dôrazu na tematické odborné znalosti
  • umožnením odborníkom z inštitúcií EÚ a iných organizácií navzájom sa od seba učiť
  • sústredením nástrojov na výmenu poznatkov a spoločenstiev priamo z praxe v spoločnom prostredí