Skip to main content

Capacity4dev.eu är EU-kommissionens viktigaste plattform för att utbyta kunskap och idéer om utveckling, samarbete och biståndspolitik.

Den startade 2009 och har nu mer än 20 400 medlemmar, bland annat från generaldirektoratet för internationella partnerskap som driver plattformen, andra kommissionsavdelningar, Europeiska utrikestjänsten, EU-länderna, partnerländerna, civilsamhället, den akademiska världen och den privata sektorn.

Syftet med capacity4dev.eu är att främja kapacitetsutveckling och kunskapsutbyte genom att

  • befästa kunskap och bygga upp ett institutionellt minne
  • stödja tematisk sakkunskap
  • hjälpa personal från EU-institutionerna och andra organisationer att lära av varandra
  • samla verktyg för kunskapsutbyte och praktikgemenskaper på en enda plattform.