Skip to main content

Online-discussiegroepen voor de ontwikkelingsgemeenschap

capacity4dev.eu is het belangrijkste platform van de Europese Commissie waar de ontwikkelingsgemeenschap ideeën kan uitwisselen over ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid.

Het platform, dat in 2009 van start is gegaan, telt inmiddels meer dan 20.000 leden, waaronder medewerkers van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) en andere afdelingen van de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, de EU-lidstaten, de overheden van partnerlanden, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de particuliere sector.

Doel van dit door DEVCO opgerichte platform is de capaciteitsontwikkeling te verbeteren door kennis te delen in de vorm van:

  • kennisconsolidatie en opbouw van een institutioneel geheugen
  • ondersteuning van thematische expertise
  • stimulering van deskundigen van de EU-instellingen en andere organisaties om van elkaar te leren
  • consolidatie van kennisdelingsinstrumenten en praktijkgemeenschappen rond een gemeenschappelijke omgeving