Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Directorate-general
 • BUDG

Budget

The European Commission's department for budget (DG BUDG) is responsible for managing the EU budget.

 • Directorate-general
 • CLIMA

Climate Action

This department leads the European Commission's efforts to fight climate change at EU and international level.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Dyrekcja generalna
 • EAC

Edukacja, młodzież, sport i kultura

Ta dyrekcja generalna (EAC) odpowiada za realizowaną przez Komisję politykę UE dotyczącą edukacji, młodzieży, sportu i kultury.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Służba
 • OLAF

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi dochodzenia w sprawach dotyczących nieuczciwego wykorzystania środków finansowych UE oraz zapobiega takim przypadkom. Zajmuje się również kształtowaniem polityki Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Służba
 • Instrumenty polityki zagranicznej

Instrumenty polityki zagranicznej

Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) wprowadza w życie politykę zagraniczną UE i zarządza jej finansowaniem.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Dyrekcja generalna
 • COMM

Komunikacja

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (DG COMM) odpowiada za informowanie o polityce realizowanej na szczeblu UE oraz informowanie Komisji o tendencjach w opinii publicznej.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Dyrekcja generalna
 • MOVE

Mobilność i transport

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) jest odpowiedzialna za unijną politykę Komisji w zakresie transportu do celów prywatnych i zawodowych.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Dyrekcja generalna
 • Connect

Sieci Komunikacyjne, Treści i Technologie

DG Connect odpowiada za politykę Komisji Europejskiej, której celem jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, obejmującego kluczowe obszary, takie jak zbiory danych, cyberbezpieczeństwo i prawa autorskie.

 • Służba
 • SJ

Służba Prawna

Służba Prawna udziela Komisji i jej działom porad prawnych i reprezentuje Komisję w sprawach przed sądem.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • Dyrekcja generalna
 • DGT

Tłumaczenia pisemne

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych zapewnia tłumaczenie dokumentów Komisji Europejskiej na 24 języki urzędowe.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.

 • Służba
 • PMO

Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych

Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych to wewnętrzny departament, który odpowiada za obliczanie i wypłacanie należności finansowych przysługujących pracownikom Komisji Europejskiej i niektórych innych instytucji UE.

 • Dyrekcja generalna
 • JRC

Wspólne Centrum Badawcze

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) jest wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej. Wspiera ono unijny proces podejmowania decyzji, zapewniając doradztwo naukowe.

 • Dyrekcja generalna
 • JUST

Wymiar sprawiedliwości i konsumenci

Dyrekcja ds. Sprawiedliwości (DG JUST) odpowiada za unijną politykę w dziedzinie sprawiedliwości, praw konsumentów i równości kobiet i mężczyzn.