Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Departments and executive agencies

Departments

 • Генерална дирекция
 • BUDG

ГД „Бюджет“

ГД „Бюджет“ на Европейската комисия (DG BUDG) отговаря за управлението на бюджета на Европейския съюз.

 • Генерална дирекция
 • CLIMA

ГД „Действия по климата“

Това ведомство ръководи усилията на Европейската комисия за борба с изменението на климата на европейско и международно равнище.

 • Генерална дирекция
 • EAC

ГД „Образование, младеж, спорт и култура“

Тази генерална дирекция (ГД „Образование и култура“) отговаря за политиките на Европейската комисия в областта на образованието, младежта, спорта и културата.

 • Генерална дирекция
 • JUST

ГД „Правосъдие и потребители“

ГД „Правосъдие и потребители“ отговаря за политиките на Европейската комисия в областта на правосъдието, правата на потребителите и равенството между половете.

 • Изпълнителна агенция
 • HADEA

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

HaDEA работи за изпълнение на амбицията на Комисията за възстановяване след COVID-19 на една Европа, която ще бъде по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива на предизвикателства.

 • Изпълнителна агенция
 • CINEA

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда управлява програми на Комисията, които допринасят за декарбонизацията и устойчивия растеж.

 • Служба
 • OLAF

Европейска служба за борба с измамите

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разследва и предотвратява неправомерното използване на средства на ЕС. Службата също така разработва политиката на Европейската комисия за борба с измамите.

 • Генерална дирекция
 • AGRI

Земеделие и развитие на селските райони

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ отговаря за политиките на Европейската комисия в областта на земеделието и развитието на селските райони и за общата селскостопанска политика (ОСП).

 • Служба
 • Служба за инструментите в областта на външната политика (FPI)

Инструменти в областта на външната политика

Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI) ръководи действията на ЕС в областта на външната политика и управлява тяхното финансиране.

 • Генерална дирекция
 • ГД „Комуникации“

Комуникации

Генерална дирекция „Комуникации“ отговаря за разясняването на политиките на ЕС на обществеността и информира Комисията за тенденциите в общественото мнение.

 • Генерална дирекция
 • MOVE

Мобилност и транспорт

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ отговаря за политиката на Европейската комисия относно транспорта за лични и професионални цели.

 • Генерална дирекция
 • Генерална дирекция „Писмени преводи“ (ГДПП)

Писмен превод

Генерална дирекция „Писмени преводи“ предоставя на Комисията писмен превод на текстове на и от официалните езици на ЕС.

 • Служба
 • SJ

Правна служба

Правната служба предоставя правни съвети на Комисията и нейните служби, а също така я представя в съдебни дела.

 • Служба
 • Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMO)

Служба за управление и плащане по индивидуални права

Службата за управление и плащане по индивидуални права е вътрешно ведомство, отговарящо за финансовите права на служителите на Европейската комисия и някои други институции на ЕС.

 • Генерална дирекция
 • JRC

Съвместен изследователски център

Съвместният изследователски център (JRC) е вътрешната научна служба на Комисията. Той подпомага с научни съвети изготвянето на политики на ЕС.

 • Генерална дирекция
 • Connect

Съобщителни мрежи, съдържание и технологии

ГД Connect отговаря за политиките на Европейската комисия за създаване на цифров единен пазар, обхващащи ключови области като данни, киберсигурност и авторско право.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.