Skip to main content
SłużbaOLAF

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych ze szkodą dla budżetu UE oraz w sprawie korupcji i poważnych przewinień służbowych wewnątrz instytucji europejskich, a także opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych. OLAF jest częścią Komisji Europejskiej, ale jest niezależny operacyjnie.

Aktualności

Aktualności z tego departamentu

Zakres odpowiedzialności

Zapobieganie nadużyciom finansowym

Zadaniem OLAF-u jest wykrywanie przypadków nieuczciwego wykorzystania środków finansowych UE oraz przeprowadzenie dochodzeń w ich sprawie i położenie im kresu.

Deklaracja celów

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2020–2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
16 MARZEC 2023
OLAF organisation chart
English
(PDF)
Pobierz

Kontakt

Jak zgłosić nadużycie finansowe

Podejrzenie dotyczące przypadków nadużyć godzących w finanse publiczne UE możesz zgłosić anonimowo do urzędu OLAF. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na tej stronie.

 

Kontakty z mediami

 

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), European Commission, Rue Joseph II 30/Josef II-straat 30, 1049 Bruksela, Belgia