Skip to main content
Dyrekcja generalnaAGRI

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Ta dyrekcja generalna Komisji odpowiada za politykę UE w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich i zajmuje się wszystkimi aspektami wspólnej polityki rolnej (WPR).

Aktualności

Zakres obowiązków

DG AGRI opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

Agriculture and rural development

Plany i sprawozdania

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Kierownictwo i organizacja

12 STYCZEŃ 2017
Agriculture and Rural Development - Organisation chart
English
(673.12 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia