Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Directorate-general
 • BUDG

Budget

The European Commission's department for budget (DG BUDG) is responsible for managing the EU budget.

 • Directorate-general
 • CLIMA

Climate Action

This department leads the European Commission's efforts to fight climate change at EU and international level.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Výkonná agentura
 • HaDEA

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast

Agentura HaDEA má přispět k dosažení cíle Evropské komise, kterým je oživit Evropu po skončení pandemie covidu-19 a zajistit, že Evropa bude ekologičtější, digitálnější a odolnější vůči případným výzvám.

 • Služba
 • OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) se zabývá vyšetřováním a prevencí zneužití finančních prostředků EU . Kromě toho formuluje politiku Komise v oblasti boje proti podvodům.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Generální ředitelství
 • COMM

Komunikace

Generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM) je odpovědné za informování veřejnosti o politikách EU. Komisi pak poskytuje informace o aktuálním dění a probíhajících diskusích ve společnosti.

 • Generální ředitelství
 • Connect

Komunikační sítě, obsah a technologie

GŘ CONNECT je odpovědné za politiku Evropské komise zaměřenou na vytvoření jednotného digitálního trhu, kde jsou zásadními tématy data, kybernetická bezpečnost a autorská práva.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Generální ředitelství
 • MOVE

Mobilita a doprava

Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE) je odpovědné za politiky Evropské komise týkající se dopravy k soukromým a profesním účelům.

 • Služba
 • FPI

Nástroje zahraniční politiky

Služba nástrojů zahraniční politiky (FPI) řídí činnosti EU v oblasti zahraniční politiky a spravuje jejich financování.

 • Služba
 • SJ

Právní služba

Právní služba poskytuje Evropské komisi a její útvarům právní poradenství a zastupuje Komisi v soudních řízeních.

 • Generální ředitelství
 • DGT, generální ředitelství pro překlad

Překlad

DGT je generální ředitelství zabývající se překladem textů Evropské komise z a do všech úředních jazyků EU.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Generální ředitelství
 • Společné výzkumné středisko

Společné výzkumné středisko

Společné výzkumné středisko (JRC) je interní vědecký útvar Komise. Díky vědeckému poradenství přispívá k tvorbě politik EU.

 • Služba
 • Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

Správa a vyplácení individuálních nároků

Jedná se o interní útvar, který odpovídá za vyplácení finančních nároků zaměstnancům Evropské komise a některých dalších orgánů EU.

 • Generální ředitelství
 • GŘ JUST

Spravedlnost a spotřebitelé

Generální ředitelství pro spravedlnost (GŘ JUST) je odpovědné za politiku Evropské komise v oblasti spravedlnosti, práv spotřebitelů a rovnosti žen a mužů.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.

 • Generální ředitelství
 • AGRI

Zemědělství a rozvoj venkova

GŘ AGRI je zodpovědné za politiky voblasti zemědělství, rozvoje venkova a za společnou zemědělskou politiku (SZP).