Skip to main content
Dyrekcja generalnaCOMM

Komunikacja

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej to departament Komisji odpowiedzialny za wyjaśnianie polityki UE opinii publicznej. Odpowiada także za informowanie na bieżąco Komisji o wydarzeniach politycznych oraz tendencjach w opinii publicznej i mediach. 

Zadania

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2020–2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Centrum informacyjne Europe Direct

Zapoznaj się z rocznymi sprawozdaniami z działalności zawierającymi dane statystyczne dotyczące pytań, które skierowano do Europe Direct

Kierownictwo i organizacja

1 MARZEC 2023
Communication - Organisation chart
English
(613.13 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia