Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Ard-stiúrthóireacht
 • DGT

Aistriúchán

Déanann Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin téacsanna a aistriú don Choimisiún ó aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh go teanga ar bith eile den Aontas Eorpach.

 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin
 • An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde

Is í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thaighde (REA) a bhainistíonn na cláir sin de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a bhaineann le heolaíocht agus nuálaíocht.

 • An tseirbhís
 • OLAF

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise

Déanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise imscrúdú ar úsáid chalaoiseach chistí an Aontais agus déanann sí an úsáid sin a chosc. Forbraíonn sí beartas frith-chalaoise an Choimisiún freisin.

 • Ard-stiúrthóireacht
 • JRC

An tAirmheán Comhpháirteach Taighde

Is éard atá san Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC), seirbhís eolaíochta inmheánach an Choimisiúin. Cuireann sé comhairle eolaíoch ar fáil chun cuidiú leis an Aontas beartais a dhéanamh.

 • An tseirbhís
 • SJ

An tSeirbhís Dlí

Cuireann an tseirbhís dlí comhairle dlí ar fáil don Choimisiún Eorpach agus dá chuid ranna agus déanann sí ionadaíocht ar an gCoimisiún i gcásanna cúirte

 • Directorate-general
 • BUDG

Budget

The European Commission's department for budget (DG BUDG) is responsible for managing the EU budget.

 • Ard-stiúrthóireacht
 • JUST

Ceartas agus Tomhaltóirí

Is ar an Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas (AS JUST) atá cúram bheartais an Choimisiúin maidir leis an gceartas, cearta tomhaltóirí agus an comhionannas inscne.

 • Directorate-general
 • CLIMA

Climate Action

This department leads the European Commission's efforts to fight climate change at EU and international level.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Ard-stiúrthóireacht
 • COMM

Cumarsáid

Tá Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide (AS COMM) freagrach as beartais an Aontais a mhíniú don phobal agus an Coimisiún a choinneáil ar an eolas faoi thuairimí an phobail

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • An tseirbhís
 • IBE

Ionstraimí Beartais Eachtraigh

Is í an tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh a reáchtálann gníomhaíochtaí beartais eachtraigh an Aontais agus a dhéanann bainistíocht ar mhaoiniú na ngníomhaíochtaí sin.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Ard-stiúrthóireacht
 • EAC

Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr

Is faoi chúram na hArd-Stiúrthóireachta seo atá beartais an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hoideachas, an óige, spórt agus cultúr

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Ard-stiúrthóireacht
 • MOVE

Soghluaisteacht agus Iompar

Is faoi chúram na hArd-Stiúrthóireachta um shoghluaisteacht agus iompar (DG MOVE) atá beartas an Choimisiúin maidir le hiompar ar chúiseanna príobháideacha agus gairmiúla.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Ard-stiúrthóireacht
 • AGRI

Talmhaíocht agus Forbairt Tuaithe

Is faoi chúram AS AGRI atá beartais an Choimisiúin Eorpaigh maidir le talmhaíocht, forbairt tuaithe agus an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT).

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • An tseirbhís
 • Oifig an Phámháistir

Teidlíochtaí Indibhidiúla a Riar agus a Íoc

Is roinn inmheánach Oifig an Phámháistir agus is faoina cúram atá teidlíochtaí airgeadais fhoireann an Choimisiúin Eorpaigh agus institiúidí áirithe eile de chuid an Aontais.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.