Skip to main content
Dyrekcja generalnaMOVE

Mobilność i transport

Ta dyrekcja generalna Komisji odpowiada za politykę UE w dziedzinie mobilności i transportu. 

Aktualności

Aktualności z tego departamentu

Zadania

DG MOVE opracowuje i realizuje politykę Komisji w następujących obszarach:

Transport

Deklaracja celów

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2020–2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

10 LISTOPAD 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Pobierz

Kontakt

Centrum informacyjne Europe Direct

  • dostarcza informacji i dokumentacji na temat działalności Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu
  • oferuje doradztwo w praktycznych problemach związanych z korzystaniem z praw przysługujących obywatelom UE.

Zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu 00800 6 7 8 9 10 11 z dowolnego miejsca w UE, poproś nas o oddzwonienie lub wypełnij formularz kontaktowy.

W innych sprawach:

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu
E-mail
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, European Commission, 1049 Brussels, Belgia