Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Dienests
 • <em>FPI</em>

Ārpolitikas instrumenti

Ārpolitikas instrumentu dienests (<em>FPI</em>) vada ES ārpolitikas darbības un pārvalda to finansēšanu.

 • Dienests
 • PMO

Atalgojuma un individuālo tiesību birojs

Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO) ir iekšējs dienests, kas pārvalda Eiropas Komisijas un dažu citu ES iestāžu darbinieku finansiālās tiesības.

 • Directorate-general
 • BUDG

Budget

The European Commission's department for budget (DG BUDG) is responsible for managing the EU budget.

 • Directorate-general
 • CLIMA

Climate Action

This department leads the European Commission's efforts to fight climate change at EU and international level.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Dienests
 • <em>OLAF</em>

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (<em>OLAF</em>) izmeklē un novērš ES līdzekļu krāpniecisku izmantošanu. Tas arī izstrādā Eiropas Komisijas politiku cīņai pret krāpšanu.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Dienests
 • JD

Juridiskais dienests

Šis dienests sniedz juridiskus padomus Komisijai un tās dienestiem, un pārstāv Komisiju tiesu lietās.

 • Ģenerāldirektorāts
 • COMM

Komunikācija

Komunikācijas ģenerāldirektorāta (COMM ĢD) pārziņā ir ES politikas izskaidrošana iedzīvotājiem un Komisijas informēšana par sabiedriskās domas tendencēm

 • Ģenerāldirektorāts
 • CONNECT

Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģijas

CONNECT ĢD pārziņā ir Eiropas Komisijas politika, kuras uzdevums ir izveidot digitālo vienoto tirgu. Īpašu uzmanību pievērš tādiem jautājumiem kā dati, kiberdrošība un autortiesības.

 • Ģenerāldirektorāts
 • JRC

Kopīgais pētniecības centrs

Kopīgais pētniecības centrs ir Komisijas iekšējais zinātniskais dienests. Tas sniedz ES politikas veidotājiem zinātniskās konsultācijas.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Ģenerāldirektorāts
 • MOVE

Mobilitāte un transports

Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts atbild par Komisijas politiku privātā un profesionālā transporta jomā.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • Ģenerāldirektorāts
 • Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts

Tiesiskums un patērētāji

Tiesiskuma ģenerāldirektorāts (JUST ĢD) ir atbildīgs par Komisijas politiku tiesiskuma, patērētāju un dzimumu līdztiesības jomā.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.

 • Ģenerāldirektorāts
 • DGT

Tulkošana

Tulkošanas ģenerāldirektorāts Eiropas Komisijai tulko dokumentus visās ES oficiālajās valodās.