Skip to main content
Dyrekcja generalnaEAC

Edukacja, młodzież, sport i kultura

Ta dyrekcja generalna Komisji odpowiada za politykę UE dotyczącą edukacji, młodzieży, sportu i kultury. 

Zadania

DG EAC opracowuje i realizuje politykę Komisji w następujących obszarach:

Dyrekcja wspiera te obszary polityki i priorytety także za pośrednictwem różnych projektów i programów finansowania, do których należą:

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2020–2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

1 LUTY 2023
EAC - Organisation chart
English
(341.61 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska, 1049 Bruksela, Belgia