Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Direttorat ġenerali
 • AGRI

Agrikoltura u Żvilupp Rurali

Id-DĠ AGRI hu responsabbli għall-politiki tal-UE dwar l-agrikultura, l-iżvilupp rurali u l-Politika Agrikola Komuni (PAK).

 • Servizz
 • PMO

Amministrazzjoni u Ħlas ta’ Intitolamenti Individwali

L-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali hu dipartiment intern responsabbli mill-intitolamenti finanzjarji tal-persunal tal-Kummissjoni Ewropea u ta’ ċerti istituzzjonijiet oħrajn tal-UE.

 • Direttorat ġenerali
 • CLIMA

Azzjoni Klimatika

Dan id-dipartiment imexxi l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fuq il-livell tal-UE u fuq dak internazzjonali.

 • Direttorat ġenerali
 • BUDG

Baġit

Id-dipartiment tal-baġit tal-Kummissjoni (DĠ BUDG) hu responsabbli mill-immaniġġjar tal-baġit tal-UE.

 • Direttorat ġenerali
 • JRC

Ċentru Konġunt għar-Riċerka

Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) hu s-servizz intern tal-Kummissjoni dwar ix-xjenza. Jappoġġja t-tfassil tal-politika tal-UE b'parir xjentifiku.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Direttorat ġenerali
 • EAC

Edukazzjoni, Żgħażagħ, Sport u Kultura

Dan id-Direttorat Ġenerali (DĠ EAC) hu responsabbli għall-politiki tal-Kummissjoni tal-UE dwar l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, l-isport u l-kultura

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Direttorat ġenerali
 • JUST

Ġustizzja u Konsumaturi

Id-dipartiment għall-ġustizzja (DĠ JUST) hu responsabbli għall-politiki tal-UE tal-Kummissjoni dwar il-ġustizzja, id-drittijiet tal-konsumatur u l-ugwaljanza bejn is-sessi.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Servizz
 • SJ

Is-Servizz Legali

Is-servizz legali jagħti pariri legali lill-Kummissjoni tal-UE u lis-servizzi tagħha u jirrappreżenta l-Kummissjoni fil-każijiet tal-qorti

 • Direttorat ġenerali
 • COMM

Komunikazzjoni

Id-dipartiment għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM) hu responsabbli biex jispjega l-politiki tal-UE lill-pubbliku u jinforma l-Kummissjoni dwar it-tendenzi tal-opinjoni pubblika

 • Servizz
 • L-OLAF

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) jinvestiga u jipprevjeni l-użu frodulenti tal-fondi tal-UE. Hu jiżviluppa wkoll il-politika tal-Kummissjoni Ewropea kontra l-frodi.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Direttorat ġenerali
 • MOVE

Mobbiltà u Trasport

Id-Dipartiment għall-Mobbiltà u t-Trasport (DĠ MOVE) hu responsabbli għall-politika tal-Kummissjoni tal-UE dwar it-trasport għal skopijiet kemm privati kif ukoll professjonali.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Servizz
 • FPI

Strumenti tal-Politika Barranija

Is-servizz tal-istrumenti tal-politika barranija (FPI) imexxi l-azzjonijiet tal-politika barranija tal-UE u jimmaniġġja l-finanzjament tagħhom.

 • Servizz
 • RECOVER

Task Force għall-Irkupru u r-Reżiljenza

Tieħu ħsieb il-koordinazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza biex tgħin lill-Unjoni Ewropea toħroġ mill-kriżi tal-coronavirus.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.

 • Direttorat ġenerali
 • DĠT

Traduzzjoni

Id-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni jittraduċi t-testi għall-Kummissjoni Ewropea minn u lejn 24 lingwa uffiċjali tal-UE.