Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Directorate-general
 • BUDG

Budget

The European Commission's department for budget (DG BUDG) is responsible for managing the EU budget.

 • Directorate-general
 • CLIMA

Climate Action

This department leads the European Commission's efforts to fight climate change at EU and international level.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Služba
 • OLAF

Evropski urad za boj proti goljufijam

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) preiskuje in preprečuje goljufije pri uporabi sredstev EU. Razvija tudi politiko Evropske komisije na področju boja proti goljufijam.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Generalni direktorat
 • AGRI

Kmetijstvo in razvoj podeželja

GD za kmetijstvo in razvoj podeželja je pristojen za politiko EU na področju kmetijstva, razvoja podeželja in skupne kmetijske politike.

 • Generalni direktorat
 • CONNECT

Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija

GD CONNECT je pristojen za politike Evropske komisije za oblikovanje digitalnega enotnega trga na ključnih področjih, kot so podatki, kibernetska varnost in avtorske pravice.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Generalni direktorat
 • MOVE

Mobilnost in promet

Služba za mobilnost in promet (GD MOVE) je pristojna za politiko Evropske komisije na področju prometa (zajeti so vsi uporabniki prometnih storitev).

 • Služba
 • SJ

Pravna služba

Pravna služba daje pravne nasvete Komisiji in drugim njenim službam ter zastopa Komisijo v sodnih zadevah.

 • Generalni direktorat
 • JUST

Pravosodje in potrošniki

Služba za pravosodje in potrošnike (JUST) je pristojna za politiko Evropske komisije na področju pravosodja, varstva pravic potrošnikov in enakosti spolov.

 • Generalni direktorat
 • GD za prevajanje

Prevajanje

Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji prevaja besedila v uradne jezike EU in iz njih.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Generalni direktorat
 • JRC

Skupno raziskovalno središče

Skupno raziskovalno središče je znanstvena služba Evropske komisije, ki z znanstvenimi nasveti podpira oblikovanje politik EU.

 • Generalni direktorat
 • GD COMM

Sporočilo

Služba za komuniciranje je odgovorna za razlago evropskih politik javnosti in obveščanje Komisije o trendih v javnem mnenju.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.