Skip to main content
Dyrekcja generalnaECHO

Prowadzone przez UE operacje ochrony ludności i pomocy humanitarnej

Najważniejsze zadania Dyrekcji Generalnej ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej to ochrona ludzkiego życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go oraz ochrona ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi lub kryzysami spowodowanymi przez człowieka.

Aktualności

Aktualności z tego departamentu

Zadania

DG ECHO opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Deklaracja celów

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2020–2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczne priorytety w zakresie pomocy humanitarnej na 2023 r. – Ogólne wytyczne dotyczące priorytetów operacyjnych w zakresie pomocy humanitarnej na 2023 r.

Sprawozdanie roczne dotyczące operacji pomocy humanitarnej Unii Europejskiej finansowanych w 2021 r.

Roczne priorytety w zakresie pomocy humanitarnej na 2022 r. – Ogólne wytyczne dotyczące priorytetów operacyjnych w zakresie pomocy humanitarnej w 2022 r.

Kierownictwo i organizacja

16 MARZEC 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Dyrekcja Generalna ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej, European Commission, 1049 Bruksela, Belgia