Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Directorate-general
 • BUDG

Budget

The European Commission's department for budget (DG BUDG) is responsible for managing the EU budget.

 • Directorate-general
 • CLIMA

Climate Action

This department leads the European Commission's efforts to fight climate change at EU and international level.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Služba
 • OLAF

Európsky úrad pre boj proti podvodom

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vyšetruje prípady podvodného využívania finančných prostriedkov EÚ a snaží sa im predchádzať. Vypracúva aj politiku Európskej komisie v oblasti boja proti podvodom.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Generálne riaditeľstvo
 • Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Komunikácia

Odbor pre komunikáciu (GR COMM) je zodpovedný za objasňovanie politík EÚ verejnosti a informovanie Komisie o trendoch vo verejnej mienke

 • Generálne riaditeľstvo
 • GR Connect

Komunikačné siete, obsah a technológie

GR Connect je zodpovedné za politiky Európskej komisie zamerané na vytvorenie digitálneho jednotného trhu a zaoberá sa kľúčovými témami, ako sú údaje, kybernetická bezpečnosť a autorské práva.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Generálne riaditeľstvo
 • MOVE

Mobilita a doprava

Útvar pre mobilitu a dopravu (GR MOVE) je zodpovedný za politiku Komisie v oblasti dopravy na súkromné a podnikateľské účely.

 • Generálne riaditeľstvo
 • AGRI

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

GR AGRI je zodpovedné za politiky Európskej komisie v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

 • Služba
 • Pracovná skupina pre obnovu a odolnosť

Pracovná skupina pre obnovu a odolnosť

Zodpovedá za koordináciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s cieľom pomôcť Európskej únii prekonať krízu spôsobenú koronavírusom.

 • Služba
 • SJ

Právny servis

Právny servis poskytuje právne poradenstvo Komisii a jej útvarom a zastupuje Komisiu v súdnych konaniach.

 • Generálne riaditeľstvo
 • DGT

Preklad

Generálne riaditeľstvo pre preklad prekladá texty pre Európsku komisiu do a z úradných jazykov EÚ.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Generálne riaditeľstvo
 • JRC

Spoločné výskumné centrum

Spoločné výskumné centrum (JRC) je interný vedecký útvar Komisie. Poskytovaním vedeckého poradenstva podporuje tvorbu politík EÚ.

 • Služba
 • PMO

Správa a úhrada individuálnych nárokov

Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov je interný útvar Komisie, ktorý zodpovedá za finančné nároky zamestnancov Európskej komisie a niektorých ďalších inštitúcií EÚ.

 • Generálne riaditeľstvo
 • JUST

Spravodlivosť a spotrebitelia

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť (GR JUST) je zodpovedné za politiky Európskej komisie v oblasti spravodlivosti, práv spotrebiteľov a rodovej rovnosti.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.