Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Directorate-general
 • BUDG

Budget

The European Commission's department for budget (DG BUDG) is responsible for managing the EU budget.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Tarnyba
 • EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO DARBO GRUPĖ (RECOVER)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupė

Atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimą, siekiant padėti Europos Sąjungai išbristi iš koronaviruso krizės.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Tarnyba
 • OLAF

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) tiria nesąžiningo ES lėšų naudojimo atvejus ir užkerta jam kelią. Be to, ji plėtoja Europos Komisijos kovos su sukčiavimu politiką.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Generalinis direktoratas
 • JTC

Jungtinis tyrimų centras

Jungtinis tyrimų centras (JTC) – Komisijos mokslinių tyrimų padalinys. Teikdamas mokslines konsultacijas jis padeda formuoti ES politiką.

 • Generalinis direktoratas
 • CLIMA

Klimato politikos veiksmai

Šis padalinys vadovauja Europos Komisijos kovos su klimato kaita pastangoms ES ir tarptautiniu lygmenimis.

 • Generalinis direktoratas
 • COMM GD

Komunikacija

Komunikacijos padalinys (COMM GD) atsakingas už ES politikos aiškinimą visuomenei ir Komisijos informavimą apie viešosios nuomonės tendencijas.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Generalinis direktoratas
 • MOVE

Mobilumas ir transportas

Mobilumo ir transporto GD atsako už Europos Komisijos politiką privataus ir profesionalaus transporto srityje.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Generalinis direktoratas
 • Connect

Ryšių tinklai, turinys ir technologijos

Šis generalinis direktoratas atsakingas už Europos Komisijos politiką, kuria siekiama sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, ir jos svarbiausias sritis: duomenų, kibernetinio saugumo, autorių teisių.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • Tarnyba
 • SJ

Teisės tarnyba

Teisės tarnyba teikia teisines konsultacijas Europos Komisijai ir jos padaliniams ir atstovauja Komisijai teismo bylose.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.

 • Tarnyba
 • FPI

Užsienio politikos priemonės

Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI) rūpinasi ES užsienio politikos veiksmų įgyvendinimu ir tvarko jų finansavimą.

 • Generalinis direktoratas
 • DGT, Vertimo raštu generalinis direktoratas

Vertimas raštu

Vertimo raštu generalinis direktoratas verčia tekstus Europos Komisijai iš ES oficialiųjų kalbų ir į jas.

 • Generalinis direktoratas
 • AGRI

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD yra atsakingas už Europos Komisijos žemės ūkio, kaimo plėtros politikos kryptis ir bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP).