Skip to main content
SłużbaInstrumenty polityki zagranicznej

Instrumenty polityki zagranicznej

Instrumenty polityki zagranicznej odpowiadają za komponenty finansowe i operacyjne polityki zagranicznej UE. Pomagają uporać się z sytuacjami kryzysowymi i zapewnić pokój, bezpieczeństwo, przestrzeganie prawa i porządku. Służą także do zwalczania handlu „krwawymi diamentami” i materiałami związanymi z torturami.

Aktualności

Aktualności z tego departamentu

Zadania

Zadania Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej:

  • reagowanie w pierwszej kolejności w odpowiedzi na potrzeby i możliwości w zakresie polityki zagranicznej
  • pomoc krajom w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa
  • obserwowanie wyborów, wspieranie demokracji, praworządności i poszanowania godności ludzkiej na całym świecie
  • budowanie sojuszy i jak najlepsze wykorzystywanie wpływu UE na świecie
  • zapobieganie handlowi krwawymi diamentami oraz produktami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci lub tortur
  • reagowanie na zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju

Deklaracja celów

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

 

Kierownictwo i organizacja

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Service for Foreign Policy Instruments, European Commission, 1049 Brussels, Belgia