Mur għall-kontenut ewlieni

Il-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija bejn l-UE u l-Istati Uniti

Għanijiet tas-sħubija

Is-Sitt Laqgħa Ministerjali (4-5 ta’ April 2024)

L-UE u l-Istati Uniti ltaqgħu f’Leuven (il-Belġju) fl-4-5 ta’ April 2024 għas-sitt laqgħa fil-livell ministerjali tal-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija. Huma qablu dwar:

1. L-avvanz tal-kooperazzjoni transatlantika dwar l-IA, is-6G, it-teknoloġiji kritiċi u emerġenti

 • Intelliġenza Artifiċjali: iddikkjaraw mill-ġdid l-impenn tagħhom għal approċċ ibbażat fuq ir-riskju għall-IA u appoġġ għal teknoloġiji tal-IA sikuri u affidabbli, li se jgħinu biex jinstabu soluzzjonijiet għall-isfidi globali, u ħabbru Djalogu ġdid bejn l-Uffiċċju tal-IA tal-UE u l-Istitut tas-Sikurezza tal-IA tal-Istati Uniti
 • 6G: adottaw viżjoni komuni tas-6G li tistabbilixxi l-prinċipji gwida għal din it-teknoloġija u ffirmaw arranġament amministrattiv għall-kollaborazzjoni fir-riċerka
 • Semikondutturi: estendew għal tliet snin iż-żewġ arranġamenti amministrattivi li jippermettu l-bini ta’ ktajjen tal-provvista tas-semikondutturi reżiljenti
 • Standards teknoloġiċi emerġenti: irrilaxxaw Rapport tal-Immappjar tal-Identità Diġitali biex jidentifikaw opportunitajiet għall-interoperabbiltà transatlantika u l-użu transfruntier tal-identitajiet diġitali

2. Il-promozzjoni ta’ kummerċ aktar faċli, aktar sostenibbli u aktar sigur fis-suq transatlantiku

 • Kummerċ sostenibbli: iddikjaraw mill-ġdid l-importanza tal-Inizjattiva Trans-Atlantika dwar il-Kummerċ Sostenibbli u qablu li jippubblikaw Katalogu Konġunt tal-Aħjar Prattika dwar l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku biex jaċċelleraw l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ sostenibbiltà ffinanzjati b’mod pubbliku
 • Kummerċ aktar faċli: qablu li jiffaċilitaw l-għodod diġitali fil-kummerċ, jikkoordinaw u jallinjaw l-istandards tekniċi għas-sistemi ta’ fatturazzjoni elettronika
 • Enerġija nadifa: laqgħu il-pubblikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet għal kompatibbiltà transatlantika akbar fl-infrastruttura tal-irriċċarġjar tal-vetturi elettroniċi
 • Minerali kritiċi: avvanzaw in-negozjati lejn Ftehim dwar il-Minerali Kritiċi biex isaħħu l-ktajjen tal-provvista bejn l-UE u l-Istati Uniti fil-minerali kritiċi għall-batteriji tal-vetturi elettroniċi, u laqgħu t-tnedija tal-Forum għas-Sħubija għas-Sigurtà tal-Minerali
 • Sigurtà ekonomika: iddikjaraw mill-ġdid it-tħassib kondiviż tagħhom dwar l-isfidi li nħolqu mill-koerċizzjoni ekonomika u l-prattiki mhux tas-suq użati minn pajjiżi terzi, iddeċidew li jkomplu bl-isforzi tagħhom biex ineħħu r-riskju u jiddiversifikaw ir-relazzjonijiet kummerċjali u ta’ investiment tagħhom, u li jkomplu l-ħidma biex jiffaċilitaw il-kummerċ sigur ta’ teknoloġija għolja

3. Id-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u l-valuri f’ambjent diġitali ġeopolitiku li qed jinbidel

Dikjarazzjoni Konġunta tal-UE u l-Istati Uniti tal-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija, 5 ta’ April 2024

Oqsma ta’ Kooperazzjoni

Fil-laqgħa inawgurali tiegħu fid-29 ta’ Settembru 2021 f’Pittsburgh, l-Istati Uniti tal-Amerika, il-Kunsill qabel dwar ħames oqsma ewlenin ta’ kooperazzjoni:

 • Kontrolli tal-esportazzjoni
 • Skrinjar tal-Investiment dirett barrani
 • Ktajjen tal-provvista siguri (speċjalment fir-rigward tas-semikondutturi)
 • Standards tat-teknoloġija, inkluża l-kooperazzjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali
 • Sfidi kummerċjali globali

Aktar informazzjoni

Modi ta’ ħidma

Il-Kunsill huwa magħmul minn gruppi ta’ ħidma mmexxija jew immexxija b’mod konġunt minn dipartimenti, servizzi jew aġenziji rilevanti, biex joperazzjonalizzaw id-deċiżjonijiet politiċi u jikkoordinaw il-ħidma teknika.

Il-Kunsill inizjalment inkluda għaxar gruppi ta’ ħidma:

1. Kooperazzjoni fl-istandards tat-teknoloġija
2. Klima u teknoloġija nadifa
3. Ktajjen ta’ provvista siguri
4. Sigurtà u kompetittività tal-ICTs
5. Pjattaformi tal-governanza tad-data u tat-teknoloġija
6. Użu ħażin tat-teknoloġija li thedded is-sigurta u d-drittijiet tal-bniedem
7. Kooperazzjoni fil-kontrolli tal-esportazzjoni 
8. Kooperazzjoni fl-iskrinjar tal-investiment     
9. Promozzjoni tal-aċċess għat-teknoloġiji diġitali u l-użu tagħhom mill-SMEs
10. Sfidi kummerċjali globali

Sfond

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Istati Uniti Joe Biden nedew Kunsill għall-Kummerċ u t-Teknoloġija (KKT) bejn l-UE u l-Istati Uniti waqt is-Summit bejn l-Istati Uniti u l-UE fi Brussell fil-15 ta’ Ġunju, 2021.

Il-Kunsill jiltaqa’ perjodikament fil-livell politiku biex imexxi l-kooperazzjoni, kopresedut mill-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju tal-UE għall-Kompetizzjoni, Margrethe Vestager, u l-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju tal-UE għall-Kummerċ, Valdis Dombrovskis, min-naħa tal-UE; u s-s-Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti, Antony Blinken, is-Segretarju tal-Kummerċ tal-Istati Uniti, Gina Raimondo, u r-Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti, Katherine Tai, min-naħa tal-Istati Uniti.

Fl-istess ħin, l-UE u l-Istati Uniti waqqfu Djalogu Konġunt dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni li se jiffoka fuq l-iżvilupp ta’ approċċ komuni u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni dwar il-politika tal-kompetizzjoni u l-infurzar fis-setturi tat-teknoloġija.

Skeda taż-żmien

 1. 4-5 ta’ April 2024

  Is-sitt laqgħa ministerjali ssir f’Leuven, il-Belġju

 2. 30-31 ta’ Jannar 2024

  Il-ħames laqgħa fil-livell ministerjali ssir f’Washington DC, l-Istati Uniti tal-Amerika 

 3. 30-31 ta’ Mejju 2023

  Ir-raba’ laqgħa fil-livell ministerjali ssir f’Luleå, l-Iżvezja 

 4. 5 ta' Diċembru 2022

  It-tielet laqgħa fil-livell ministerjali ssir f’College Park, Maryland (l-Istati Uniti tal-Amerika)

 5. 15-16 ta’ Mejju 2022
 6. 18 ta' Ottubru 2021

  Il-Kummissjoni tniedi pjattaforma ta’ konsultazzjoni għall-involviment tal-partijiet ikkonċernati biex tissawwar il-kooperazzjoni transatlantika

 7. 29 ta' Settembru 2021

  Laqgħa inawgurali fil-livell ministerjali f’Pittsburgh, l-Istati Uniti

 8. 15 ta' Ġunju 2021

  Il-Kunsill huwa stabbilit fis-Summit bejn l-UE u l-Istati Uniti fi Brussell

Dokumenti

 

5 APRIL 2024
Factsheet: EU-US Trade and Technology Council (2021-2024)
31 MEJJU 2023
Factsheet - Fourth ministerial meeting: Key outcomes
4 DIĊEMBRU 2022
Factsheet - Technology outcomes of the TTC of December 2022
5 DIĊEMBRU 2022
EU-US Trade and Technology Council: 3rd Ministerial meeting - Trade outcomes
12 MEJJU 2022
Factsheet: EU-US Trade and Technology Council - Second Ministerial Meeting