Skip to main content

Konference par Eiropas nākotni

Nobeiguma ziņojumi un priekšlikumi

Konference par Eiropas nākotni bija unikāla iespēja pilsoņiem no visas Eiropas vesela gada garumā diskutēt, apspriesties un sadarboties, lai pastāstītu, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot. Konference oficiāli noslēdzās 2022. gada 9. maijā — Eiropas dienā — Strasbūrā. Šajā dienā konferences valdes līdzpriekšsēdētāji Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem iesniedza nobeiguma ziņojumu, kurā ietverti 49 priekšlikumi.  

Šie priekšlikumi aptvēra deviņus tematus: klimata pārmaiņas un vide; veselība; spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība; ES pasaulē; vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība; digitālā pārveide; Eiropas demokrātija; migrācija; izglītība, kultūra, jaunatne un sports. Tie aptvēra vispārīgus mērķus un vairāk nekā 300 konkrētu pasākumu. Tagad visas trīs iestādes izskata iespējas efektīvi rīkoties saistībā ar ierosinātajiem priekšlikumiem katra savas kompetences jomās un saskaņā ar Līgumiem.

Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar konferences rezultātiem

Komisija 17. jūnijā publicēja paziņojumu, kurā sniegts detalizēts novērtējums par to, kas jādara, lai rīkotos saistībā ar konferences priekšlikumiem. Šis paziņojums sniedz pārskatu par turpmākajiem posmiem, norādot uz to, kā vislabāk mācīties no konferencē gūtajām atziņām un iekļaut līdzdalības demokrātiju Eiropas Savienības politikas izstrādē un likumdošanā. Piemēram, pamatojoties uz Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju panākumiem, Komisija saskaņā ar vispusīgāku politikas veidošanu un labāka regulējuma principiem ļaus šo paneļdiskusiju locekļiem apspriest atsevišķus svarīgus priekšlikumus un sniegt ieteikumus pirms šo priekšlikumu iesniegšanas. Komisija organizē pirmo jauno pilsoņu paneļdiskusiju paaudzi par to, kā pastiprināt rīcību, kuras mērķis ir samazināt pārtikas izšķērdēšanu ES.

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2022. gada septembra runā par stāvokli Savienībā, kā arī tam pievienotajā nodomu vēstulē paziņoja par pirmo jauno priekšlikumu kopumu. Šie priekšlikumi ir arī iekļauti Komisijas darba programmā 2023. gadam. Lai informētu iedzīvotājus, kas piedalījušies konferencē, un nezaudētu dinamiku, 2022. gada decembrī tika organizēts konferences atsauksmju pasākums. Šis pasākums bija iespēja izskaidrot iedzīvotājiem, kā trīs ES iestādes turpina darbu saistībā ar konferences priekšlikumiem.

Par konferenci

       
Priekšsēdētāja fon der Leiena
Jūs mums pastāstījāt, ka vēlaties veidot labāku nākotni, izpildot pagātnes nozīmīgākos solījumus. Tie ir solījumi par mieru un labklājību, taisnīgumu un progresu, sociālu un ilgtspējīgu Eiropu, kura rūpējas par iedzīvotājiem un rīkojas drosmīgi. Jūs mums pastāstījāt, kādā Eiropā vēlaties dzīvot. Mums nu ir jāizvēlas taisnākais ceļš, kas mūs uz šo Eiropu aizvedīs, — vai nu izmantojot visas Līgumos paredzētās iespējas, vai vajadzības gadījumā — grozot Līgumus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Konference bija daļa no priekšsēdētājas Leienas apņemšanās dot eiropiešiem vairāk iespēju ietekmēt to, ko Eiropas Savienība dara un kā strādā viņu labā. Konferencē piedalīties varēja visi ES iedzīvotāji neatkarīgi no tā, kas viņi ir un kur atrodas.

Konferences mērķis bija atspoguļot mūsu daudzveidību, vērsties pie visiem iedzīvotājiem — gan reģionos, gan lielajās pilsētās —, stiprinot saikni starp eiropiešiem un iestādēm, kas tiem kalpo. Tas tika panākts ar dažādu konferences pasākumu un debašu palīdzību, kas tika rīkotas visā Savienībā, kā arī izmantojot interaktīvu daudzvalodu digitālo platformu. Šai konferencei bija lieliski panākumi: līdz 2022. gada maijam daudzvalodu digitālo platformu bija apmeklējuši gandrīz 5 miljoni vienreizējo apmeklētāju, un tajā bija vairāk nekā 50 000 aktīvu dalībnieku, kuri bija piedalījušies kādā no 18 000 debašu un vairāk nekā 6500 reģistrētu pasākumu.  

Jo īpaši svarīgi bija, lai piedalītos un ar idejām dalītos jaunieši. ES un valstu iestādes, kā arī reģionālās un vietējās pašvaldības, pilsoniskā sabiedrība un citas organizācijas arī varēja rīkot pasākumus, lai iesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēku.

Videomateriāli

Konferences kopsavilkums

 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieku pieredze

 

Jaunumi

Dokumenti

 

17 JŪNIJS 2022
Communication on the Conference on the Future of Europe
English
(277.66 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

17 JŪNIJS 2022
Annex to the Communication on the Conference on the Future of Europe
English
(987.99 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

13 MAIJS 2022
Factsheet - Conference on the Future of Europe - Report on the final outcome
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

9 MAIJS 2022
Conference on the Future of Europe: Report on the final outcome
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

8 MARTS 2021
KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR KONFERENCI PAR EIROPAS NĀKOTNI
latviešu
(229.23 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

22 JANVĀRIS 2020
Communication: Shaping the Conference on the Future of Europe
English
(616.61 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Faktu lapas

10 JŪNIJS 2021
Factsheet - Conference Roll-out
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

10 JŪNIJS 2021
Factsheet - Digital Platform
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt