Skip to main content

Konferencija dėl Europos ateities

Galutinės ataskaitos ir pasiūlymai

Po išskirtinės, ištisus metus trukusios diskusijos, apmąstymų ir visos Europos piliečių bendro darbo svarstant, kokioje Europoje norėtume gyventi, 2022 m. gegužės 9 d. – Europos dieną – Strasbūre oficialiai užbaigta Konferencija dėl Europos ateities. Tą dieną Konferencijos vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pateikė galutinę ataskaitą, kurioje išdėstyti 49 pasiūlymai.  

Šiuose pasiūlymuose aptariamos devynios temos: klimato kaita ir aplinka; sveikata; tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas; ES pasaulyje; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; skaitmeninė pertvarka; Europos demokratija; migracija; švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. Apibrėžti bendrieji tikslai ir numatyta daugiau kaip 300 konkrečių priemonių; trys institucijos dabar nagrinėja, kaip veiksmingai, pagal savo kompetencijos sritis ir laikantis Sutarčių, juos įgyvendinti.

Komisijos tolesnė veikla atsižvelgiant į konferencijos rezultatus

Birželio 17 d. Komisija paskelbė komunikatą, kuriame pateikiamas išsamus tolesnių veiksmų, susijusių su Konferencijos pasiūlymais, įvertinimas. Jame apžvelgiami tolesni veiksmai siekiant kuo geriau atsižvelgti į Konferencijos rezultatus ir stiprinti dalyvaujamąją demokratiją Europos Sąjungos politikos ir teisėkūros srityje. Pavyzdžiui, remdamasi Europos piliečių forumų sėkme, Komisija, prieš pateikdama pasiūlymus dėl svarbių teisės aktų, sudarys šioms grupėms galimybę juos apsvarstyti ir teikti rekomendacijas – taip atsižvelgiama į platesnio politikos formavimo ir geresnio reglamentavimo principus. Komisija organizuoja pirmą naujos kartos piliečių forumą, kuriame bus aptarta, kaip sustiprinti maisto švaistymo mažinimo ES veiksmus.

Naujas piliečių dalyvavimo etapas

Pirmininkė U. von der Leyen 2022 m. rugsėjo mėn. pranešime apie Sąjungos padėtį ir prie jo pridėtame ketinimų rašte paskelbė pirmąjį naujų pasiūlymų rinkinį. Šie pasiūlymai įtraukti ir į 2023 m. Komisijos darbo programą. Siekiant informuoti Konferencijoje dalyvavusius piliečius ir neprarasti įgyto pagreičio, 2022 m. gruodžio mėn. surengtas grįžtamosios informacijos renginys. Jis suteikė galimybę paaiškinti piliečiams, kaip trys ES institucijos vykdo tolesnę veiklą, susijusią su Konferencijos pasiūlymais.

Apie Konferenciją

       
President von der Leyen
Pasakėte, kad norite kurti geresnę ateitį įgyvendindami svarbiausius praeityje duotus pažadus. Tai pažadai siekti taikos ir klestėjimo, teisingumo ir pažangos; socialinės ir tvarios Europos, kurioje būtume rūpestingi ir drąsūs. Pasakėte, kuria kryptimi turėtų judėti Europa. Dabar metas veikti mums – turime rasti tiesiausią kelią, pasinaudodami visomis galimomis Sutarčių nuostatomis arba, prireikus, keisdami Sutartis.

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos Pirmininkė

Suteikti europiečiams daugiau galimybių išsakyti nuomonę apie tai, ką ir kaip Europos Sąjunga turi daryti jų labui, yra vienas iš Pirmininkės Ursulos von der Leyen įsipareigojimų. Dalyvauti galėjo visi europiečiai, kas ir kur jie bebūtų.

Konferencijos tikslas buvo atsižvelgti į mūsų įvairovę ir užtikrinti, kad Europa būtų kuriama ne vien sostinėse, o pasiekiant visus ES kampelius ir stiprinant europiečių ir jiems tarnaujančių institucijų ryšį. Tai buvo daroma visoje ES organizuojant daug su Konferencija susijusių renginių bei debatų, taip pat pasitelkiant interaktyvią daugiakalbę skaitmeninę platformą. Tai pavyko: iki 2022 m. gegužės mėn. platformoje apsilankė beveik 5 mln. atskirų lankytojų, o daugiau kaip 50 000 aktyvių dalyvių dalyvavo 18 000 diskusijų ir daugiau kaip 6 500 registruotų renginių.  

Dalyvauti ir dalytis idėjomis buvo ypač kviečiami jauni žmonės. Europos, nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, pilietinės visuomenės ir kitos organizacijos taip pat galėtų organizuoti renginius, kad įtrauktų kuo daugiau žmonių.

Vaizdo siužetai

Konferencijos apžvalga

 

Europos forumų dalyvių patirtis

 

Naujausia

Dokumentai

 

17 BIRŽELIS 2022
Communication on the Conference on the Future of Europe
English
(277.66 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

17 BIRŽELIS 2022
Annex to the Communication on the Conference on the Future of Europe
English
(987.99 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

13 MAY 2022
Factsheet - Conference on the Future of Europe - Report on the final outcome
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

9 MAY 2022
Conference on the Future of Europe: Report on the final outcome
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

8 KOVAS 2021
BENDRA DEKLARACIJA DĖL KONFERENCIJOS DĖL EUROPOS ATEITIES
lietuvių
(235.93 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

22 SAUSIS 2020
Communication: Shaping the Conference on the Future of Europe
English
(616.61 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

Informacijos suvestinės

10 BIRŽELIS 2021
Factsheet - Conference Roll-out
lietuvių
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

10 BIRŽELIS 2021
Factsheet - Digital Platform
lietuvių
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti