Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βοήθεια, αναπτυξιακή συνεργασία, θεμελιώδη δικαιώματα

Δείτε πώς η ΕΕ χορηγεί ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια σε όλο τον κόσμο και πώς προάγει τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η αξιοπρέπεια, η ισότητα και η αλληλεγγύη. Βρείτε πληροφορίες για τομείς βοήθειας, περιφέρειες, ειδικές πρωτοβουλίες, χρηματοδοτήσεις και εταίρους.