Skip to main content

EU:s förordning om halvledare

Förordningen om halvledare ska stärka EU:s konkurrenskraft och motståndskraft inom halvledarteknik och bidra till både den digitala och den gröna omställningen. Den ska också stärka EU:s tekniska ledarskap på området.

Varför behövs EU-åtgärder?

Halvledare är strategiska tillgångar för viktiga industriella värdekedjor. I och med den digitala omställningen växer nya marknader för chippindustrin fram, till exempel högautomatiserade bilar, molntjänster, sakernas internet, konnektivitet, rymdteknik, försvar och superdatorer.

1 biljon
chipp tillverkades i världen under 2020
10 %
EU:s andel av världsmarknaden för chipp

Den senaste tidens brist på halvledare i världen har lett till stängda fabriker inom flera branscher, från bilar till vårdutrustning. Det har blivit uppenbart att världen är extremt beroende av en värdekedja där ett mycket litet antal aktörer tillverkar halvledare mot bakgrund av komplexa geopolitiska förhållanden. 

Resultatet av undersökningen om chipp, som EU-kommissionen genomfört, visar att industrin väntar sig att efterfrågan på chipp kommer att fördubblas till 2030. Det visar på halvledarnas ökande betydelse för industrin och samhället i EU. Det kommer att bli svårt att tillgodose den växande efterfrågan, särskilt mot bakgrund av den nuvarande halvledarkrisen.

I sitt tal om tillståndet i unionen 2021 lade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram målet för EU:s halvledarstrategi: att tillsammans skapa ett avancerat europeiskt ekosystem för halvledare. Här ingår tillverkning och sammankoppling av EU:s världsledande forsknings-, design- och testkapacitet.

Ett starkare ledarskap för EU på teknikområdet

Med förordningen om halvledare ska EU komma till rätta med bristen på halvledare och stärka vårt ledarskap på teknikområdet. Genom det här initiativet ska över 43 miljarder euro i offentliga och privata investeringar mobiliseras och det ska vidtas åtgärder för att förbereda för, föregripa och snabbt bemöta framtida leveransstörningar tillsammans med EU-länderna och internationella partner.

EU har följande mål:

Stärka EU:s ledande ställning inom forskning och teknik i riktning mot mindre och snabbare chipp

Införa en ram för att öka produktionskapaciteten till 20 procent av världsmarknaden senast 2030

Bygga upp och stärka innovationsförmågan när det gäller design, tillverkning och förpackning av avancerade chipp

Fördjupa kunskapen om de globala leveranskedjorna för halvledare

Ta itu med kompetensbristen, locka nya talanger och stödja framväxten av kvalificerad arbetskraft

Investeringar till stöd för förordningen om halvledare

Förordningen om halvledare i sig bör leda till ytterligare offentliga och privata investeringar på mer än 15 miljarder euro.

Investeringarna ska komplettera

Totalt kommer över 43 miljarder euro i investeringar att stödja förordningen fram till 2030, som i stor omfattning ska matchas av långsiktiga privata investeringar.

I förordningen om halvledare föreslås följande: 

  • Investeringar i nästa generations teknik.
  • Tillgång i hela Europa till designverktyg och pilotverksamhet för prototypframställning, testning och experiment med avancerade chipp.
  • Certifieringsförfaranden för energieffektiva och tillförlitliga chipp för att garantera kvalitet och säkerhet för kritiska tillämpningar.
  • Ett mer investerarvänligt regelverk för att bygga upp tillverkningsanläggningar i Europa.
  • Stöd till innovativa uppstartsföretag, expanderande företag och små och medelstora företag så att de kan få tillgång till finansiering med eget kapital.
  • Främjande av kompetens, talang och innovation inom mikroelektronik.
  • Verktyg för att förutse och vidta åtgärder vid brister och kriser i fråga om halvledare för att trygga försörjningen.
  • Internationella partnerskap om halvledare med likasinnade länder.

Kort videoklipp med en presentation av förordningen om halvledare

Vad händer nu?

EU-länderna har börjat samordna sina insatser i enlighet med rekommendationen. Målet är att förstå hur den aktuella värdekedjan i EU ser ut, föregripa potentiella störningar och vidta korrigerande åtgärder för att komma till rätta med den aktuella bristen fram till förordningen antas. Som ett första steg har kommissionen inlett ett samråd om värdekedjan för halvledare.

Europaparlamentet och EU-länderna ska nu diskutera kommissionens förslag till en förordning om halvledare i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Om förordningen antas kommer den att vara direkt tillämplig i hela EU.

Dokument

 

4 AUGUSTI 2022
European Chips Survey
English
(HTML)
Ladda ner

 

12 MAJ 2022
European Chips Act: Staff Working document
English
(HTML)
Ladda ner

 

8 FEBRUARI 2022
A European Chips Act Communication
English
(HTML)
Ladda ner

 

8 FEBRUARI 2022
Chips Act: Regulation establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Ladda ner

 

8 FEBRUARI 2022
Commission Recommendation to Member States on a Common Union toolbox to address the semiconductor shortage crisis and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Ladda ner

 

8 FEBRUARI 2022
European Chips Act: Questions & Answers
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner

 

8 FEBRUARI 2022
European Chips Act: Factsheet
English
(HTML)
Ladda ner