Skip to main content

Actul european privind cipurile

Actul privind cipurile va mări competitivitatea și reziliența Europei în ceea ce privește tehnologiile și aplicațiile semiconductorilor și va contribui la realizarea tranziției digitale și a celei verzi. Cum? Prin consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei în domeniu.

De ce a fost nevoie de acțiune la nivelul UE?

Cipurile sunt active strategice pentru principalele lanțuri valorice industriale. Odată cu transformarea digitală, apar noi piețe pentru industria cipurilor, cum ar fi automobilele cu un grad ridicat de automatizare, tehnologia de tip cloud, internetul obiectelor, conectivitatea, spațiul, apărarea și supercalculatoarele.

1 000 de miliarde
numărul de microcipuri fabricate în 2020 la nivel mondial
10 %
ponderea UE pe piața mondială a microcipurilor

Penuria mondială recentă de semiconductori a dus la închiderea unor fabrici în diverse sectoare, de la automobile la dispozitive medicale. Această situație a evidențiat dependența extremă, la nivel mondial, a lanțului valoric al semiconductorilor de un număr foarte limitat de producători, într-un context geopolitic complex. 

În urma analizei privind cipurile efectuată de Comisia Europeană, s-a evidențiat faptul că sectorul se așteaptă ca cererea de cipuri să se dubleze până în 2030. Acest lucru reflectă importanța tot mai mare a semiconductorilor pentru industria și societatea europeană. Vor exista provocări în ceea ce privește satisfacerea acestei cereri în creștere, în special având în vedere actuala criză a aprovizionării cu semiconductori.

În discursul său privind starea Uniunii din 2021, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a prezentat viziunea pentru Strategia europeană privind cipurile, pentru crearea în comun a unui ecosistem european al cipurilor de ultimă generație. Pe lângă producție, acesta va include și conectarea capacităților de talie mondială ale UE în materie de cercetare, proiectare și testare.

Să consolidăm poziția de lider tehnologic a Europei

Prin Actul european privind cipurile, UE va aborda problema penuriei de semiconductori și va consolida poziția de lider tehnologic a Europei. Va mobiliza investiții publice și private în valoare de peste 43 de miliarde EUR și va stabili măsuri pentru a se pregăti, a anticipa și a răspunde rapid la eventuale alte perturbări ale lanțului de aprovizionare, în colaborare cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali.

Căutăm:

Să consolidăm poziția de lider a Europei în domeniul cercetării și tehnologiei, în vederea producerii unor cipuri mai mici și mai rapide

Să creăm un cadru pentru creșterea capacității de producție la 20 % din piața mondială până în 2030

Să construim și să consolidăm capacitatea de inovare în domeniile proiectării, fabricării și ambalării de cipuri avansate

Să aprofundăm înțelegerea lanțurilor mondiale de aprovizionare cu semiconductori

Să găsim soluții pentru deficitul de competențe, să atragem noi talente și să sprijinim formarea unei forțe de muncă bine calificate

Investiții în sprijinul Actului privind cipurile

Actul privind cipurile ar urma să genereze investiții publice și private suplimentare în valoare de peste 15 miliarde EUR.

Aceste investiții vor completa:

  • programele și acțiunile existente în domeniul cercetării și inovării în domeniul semiconductorilor, cum ar fi Orizont Europa și programul „Europa digitală
  • sprijinul anunțat de statele membre.

În total, peste 43 de miliarde EUR de investiții orientate către acțiunile necesare vor sprijini Actul privind cipurile până în 2030, la care se vor adăuga investiții private pe termen lung de o valoare echivalentă.

Actul privind cipurile propune: 

  • investiții în tehnologii de nouă generație
  • asigurarea accesului, în întreaga Europă, la instrumente de proiectare și linii-pilot pentru crearea de prototipuri, pentru testarea și experimentarea cipurilor de ultimă generație
  • proceduri de certificare pentru cipuri fiabile și eficiente din punct de vedere energetic, pentru a garanta calitatea și securitatea aplicațiilor critice
  • un cadru mai favorabil pentru investitori, în vederea creării unor instalații de producție în Europa
  • sprijin pentru startup-urile, întreprinderile în curs de extindere și IMM-urile inovatoare în ceea ce privește accesul la finanțare prin capitaluri proprii
  • promovarea competențelor, a talentelor și a inovării în domeniul microelectronicii
  • crearea unor instrumente care să permită abordarea și anticiparea crizelor și penuriilor de semiconductori, pentru a garanta securitatea aprovizionării
  • constituirea de parteneriate internaționale privind semiconductorii cu țări care împărtășesc aceeași viziune.

Scurt material video despre Actul privind cipurile

Etapele următoare

Statele membre au început să facă eforturi de coordonare, în conformitate cu recomandarea. Scopul este de a înțelege situația actuală a lanțului valoric al semiconductorilor la nivelul UE, de a anticipa eventualele perturbări și de a lua măsuri corective corespunzătoare pentru a depăși penuria actuală, până la adoptarea regulamentului. Într-o primă etapă, Comisia Europeană a lansat o consultare privind lanțul de aprovizionare cu semiconductori.

Parlamentul European și statele membre vor trebui să analizeze propunerile Comisiei referitoare la adoptarea unui Act privind cipurile, urmând procedura legislativă ordinară. Odată adoptat, regulamentul va fi direct aplicabil în toate țările din UE.

Documente

 

4 AUGUST 2022
European Chips Survey
English
(HTML)
Descărcați

 

12 MAI 2022
European Chips Act: Staff Working document
English
(HTML)
Descărcați

 

8 FEBRUARIE 2022
A European Chips Act Communication
English
(HTML)
Descărcați

 

8 FEBRUARIE 2022
Chips Act: Regulation establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Descărcați

 

8 FEBRUARIE 2022
Commission Recommendation to Member States on a Common Union toolbox to address the semiconductor shortage crisis and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Descărcați

 

8 FEBRUARIE 2022
European Chips Act: Questions & Answers
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

8 FEBRUARIE 2022
European Chips Act: Factsheet
English
(HTML)
Descărcați