Skip to main content

De Europese chipwet zal het concurrentievermogen en de veerkracht van Europa op het gebied van halfgeleidertechnologieën en -toepassingen vergroten en bijdragen tot zowel de digitale als de groene transitie. Hiervoor zal het technologische leiderschap van Europa op dit gebied worden versterkt.

De behoefte aan maatregelen van de EU

Chips zijn strategische troeven voor belangrijke industriële waardeketens. Met de digitale transformatie ontstaan nieuwe markten voor de chipsector zoals sterk geautomatiseerde auto’s, de cloud, het internet der dingen, connectiviteit, ruimte, defensie en supercomputers.

1 biljoen
microchips werden in 2020 wereldwijd vervaardigd
10%
het marktaandeel van de EU in de mondiale microchipmarkt

Recente wereldwijde tekorten aan halfgeleiders leidden tot gedwongen fabriekssluitingen in een aantal sectoren, van auto’s tot medische apparatuur. Dit maakte zeer duidelijk dat de halfgeleiderwaardeketen wereldwijd extreem afhankelijk is van een zeer beperkt aantal actoren in een complexe geopolitieke context. 

Volgens een enquête van de Europese Commissie verwacht de sector tegen 2030 een verdubbeling van de vraag naar chips. Dit weerspiegelt het toenemende belang van halfgeleiders voor de Europese industrie en samenleving. Het zal een uitdaging zijn om te voldoen aan deze stijgende vraag, met name gezien de huidige crisis in de levering van halfgeleiders.

In haar toespraak over de staat van de Unie van 2021 presenteerde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de visie voor de Europese chipstrategie, om samen een geavanceerd Europees chip-ecosysteem tot stand te brengen. Dat omvat ook productie en verbindt de Europese onderzoeks- ontwerp- en testcapaciteiten van wereldklasse met elkaar.

Het leiderschap van Europa versterken

Met de Europese chipwet zal de EU tekorten aan halfgeleiders aanpakken en het technologische leiderschap van Europa versterken. Zij zal ruim 43 miljard euro aan publieke en particuliere investeringen vrijmaken en maatregelen nemen om zich samen met de lidstaten voor te bereiden op toekomstige verstoringen in de toeleveringsketen, erop te anticiperen en er snel op te reageren.

Het doel is:

Het leiderschap van Europa op het gebied van onderzoek en technologie in de richting van kleinere en snellere chips versterken

Een kader tot stand brengen om de productiecapaciteit tegen 2030 te verhogen tot 20 % van de wereldmarkt

Capaciteit opbouwen en versterken om te innoveren op het gebied van het ontwerp, de vervaardiging en de verpakking van geavanceerde chips

Een grondig inzicht in de mondiale halfgeleidertoeleveringsketens verwerven

Het tekort aan vaardigheden aanpakken, nieuw talent aantrekken en de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten ondersteunen

Investeringen ter ondersteuning van de chipwet

De chipwet moet leiden tot aanvullende publieke en particuliere investeringen van ruim 15 miljard euro.

Deze investeringen zullen een aanvulling vormen op:

  • bestaande programma’s en acties voor onderzoek en innovatie op het gebied van halfgeleiders, zoals Horizon Europa en het programma Digitaal Europa
  • aangekondigde steun van de lidstaten

In totaal zal de chipwet tot 2030 worden ondersteund met meer dan 43 miljard euro aan beleidsgestuurde investeringen, die zullen worden aangevuld met een vergelijkbaar bedrag aan private langetermijninvesteringen.

De chipwet zal voorzien in: 

  • Investeringen in technologieën van de volgende generatie
  • Toegang in heel Europa tot ontwerpinstrumenten en proeflijnen om prototypen van geavanceerde chips te vervaardigen, te testen en er experimenten mee te verrichten
  • Certificeringsprocedures voor energie-efficiënte en betrouwbare chips om kwaliteit en veiligheid voor kritische toepassingen te waarborgen
  • Een investeringsvriendelijker kader voor het opzetten van productiefaciliteiten in Europa
  • Steun voor innovatieve start-ups, scale-ups en kmo’s bij de toegang tot aandelenfinanciering
  • Bevordering van vaardigheden, talent en innovatie op het gebied van micro-elektronica
  • Instrumenten om te anticiperen en reageren op tekorten en crises in de halfgeleidersector en zo de voorzieningszekerheid te waarborgen
  • Opzetten van internationale partnerschappen op het gebied van halfgeleiders met gelijkgezinde landen

Korte video over de Europese chipwet

Volgende stappen

De lidstaten zijn begonnen met de coördinatie overeenkomstig de aanbeveling, om zo inzicht te krijgen in de huidige status van de halfgeleiderwaardeketen in de EU, te anticiperen op mogelijke verstoringen en overeenkomstige corrigerende maatregelen te nemen om het bestaande tekort te ondervangen voordat de verordening wordt aangenomen. Als een van de eerste stappen heeft de Europese Commissie een raadpleging over de toeleveringsketen van halfgeleiders gelanceerd.

Het Europees Parlement en de lidstaten zullen de voorstellen van de Commissie over een Europese chipwet moeten bespreken volgens de gewone wetgevingsprocedure. Als de verordening wordt aangenomen, wordt zij rechtstreeks toepasselijk in de hele EU.

Documenten

 

4 AUGUSTUS 2022
European Chips Survey
English
(HTML)
Downloaden

 

12 MEI 2022
European Chips Act: Staff Working document
English
(HTML)
Downloaden

 

8 FEBRUARI 2022
A European Chips Act Communication
English
(HTML)
Downloaden

 

8 FEBRUARI 2022
Chips Act: Regulation establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Downloaden

 

8 FEBRUARI 2022
Commission Recommendation to Member States on a Common Union toolbox to address the semiconductor shortage crisis and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Downloaden

 

8 FEBRUARI 2022
European Chips Act: Questions & Answers
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden

 

8 FEBRUARI 2022
European Chips Act: Factsheet
English
(HTML)
Downloaden