Skip to main content

Forordningen om europæiske mikrochips vil styrke Europas konkurrenceevne og modstandsdygtighed inden for halvlederteknologier og -anvendelser og bidrage til at opnå både den digitale og den grønne omstilling. Forordningen vil fremme denne dobbelte omstilling ved at styrke Europas teknologiske førerposition på området.

Behov for tiltag på EU-plan

Mikrochips er strategiske aktiver i mange vigtige industrielle værdikæder. Med den digitale omstilling opstår der nye markeder for mikrochipindustrien, f.eks. højautomatiserede biler, cloud, tingenes internet, konnektivitet, rummet, forsvar og supercomputere.

1 billion
mikrochips blev fremstillet på verdensplan i 2020
10 %
er EU's andel af det globale marked for mikrochips

Den seneste tids globale mangel på halvledere har medført fabrikslukninger i en lang række sektorer, lige fra biler til sundhedsudstyr. Dette har tydeliggjort halvlederværdikædens ekstreme globale afhængighed af et meget begrænset antal aktører i en kompleks geopolitisk kontekst. 

Resultaterne af spørgeundersøgelsen om mikrochips, som Europa-Kommissionen iværksatte, viste, at industrien forventer, at efterspørgslen efter mikrochips vil blive fordoblet inden 2030. Dette afspejler den stigende betydning af halvledere for den europæiske industri og det europæiske samfund. Der vil være problemer med at imødekomme denne stigende efterspørgsel, især på grund af den nuværende forsyningskrise for halvledere.

I sin tale om Unionens tilstand i 2021 beskrev Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, visionen for Europas mikrochipstrategi, der skal skabe et avanceret europæisk økosystem for mikrochips. Den omfatter både produktion og sammenkobling af EU's forsknings-, udformnings- og afprøvningskapacitet, som er i verdensklasse.

styrke EU's teknologiske førerposition

Med mikrochipforordningen vil EU afhjælpe manglen på halvledere og styrke EU's teknologiske førerposition. EU vil mobilisere 43 mia. euro i offentlige og private investeringer, og sammen med medlemslandene og vores internationale partnere vil vi forberede, foregribe og reagere hurtigt på fremtidige afbrydelser i forsyningskæderne.

Formålet er at:

styrke EU's lederskab inden for forskning og teknologi inden for mindre og hurtigere mikrochips

etablere en ramme, der skal øge produktionskapaciteten til 20 % af det globale marked inden 2030

opbygge og styrke innovationskapaciteten inden for design, fremstilling og emballering af avancerede mikrochips

udvikle et indgående kendskab til den globale forsyningskæde for halvledere

afhjælpe manglen på færdigheder, tiltrække nyt talent og støtte etableringen af en kvalificeret arbejdsstyrke

Investeringer til støtte for mikrochipforordningen

Mikrochipforordningen forventes at øge de offentlige og private investeringer med mere end 15 mia. euro.

Disse investeringer vil supplere:

I alt vil mere end 43 mia. euro i politisk drevne investeringer støtte gennemførelsen af forordningen om europæiske mikrochips frem til 2030, hvilket i vid udstrækning vil blive ledsaget af langsigtede private investeringer.

I forordningen foreslås: 

  • Investeringer i næste generation af teknologier
  • Adgang i hele EU til værktøjer til udformning af halvledere, pilotlinjer til prototyping samt afprøvning af og eksperimenter med banebrydende mikrochips
  • Certificeringsprocedurer for energieffektive og pålidelige mikrochips, der skal garantere kvalitet og sikkerhed, når de anvendes til kritisk vigtige formål
  • En mere investeringsvenlig ramme for etablering af produktionsfaciliteter i Europa
  • Støtte til innovative opstartsvirksomheder, vækstvirksomheder og SMV'er mht. adgang til egenkapitalfinansiering
  • Fremme af færdigheder, talent og innovation inden for mikroelektronik
  • Værktøjer til foregribelse af og reaktion på mangel på halvledere og dermed forbundne kriser for at sikre forsyningssikkerheden
  • Etablering af internationale partnerskaber om halvledere med ligesindede lande

Kort video om mikrochipforordningen

Næste skridt

Medlemslandene har påbegyndt koordineringsindsatsen i overensstemmelse med henstillingen. Dette skal sikre en bedre forståelse af den nuværende situation i halvlederværdikæden i hele EU, foregribe potentielle forstyrrelser og træffe de tilsvarende korrigerende forholdsregler for at afhjælpe den nuværende mangel, indtil forordningen vedtages. Som et af de første skridt har Europa-Kommissionen iværksat en høring om forsyningskæden for halvledere.

Europa-Parlamentet og medlemslandene skal drøfte Kommissionens forslag til en mikrochipforordning i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure. Hvis forordningen vedtages, vil den finde direkte anvendelse i hele EU.

Dokumenter

 

4 AUGUST 2022
European Chips Survey
English
(HTML)
Download

 

12 MAJ 2022
European Chips Act: Staff Working document
English
(HTML)
Download

 

8 FEBRUAR 2022
A European Chips Act Communication
English
(HTML)
Download

 

8 FEBRUAR 2022
Chips Act: Regulation establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Download

 

8 FEBRUAR 2022
Commission Recommendation to Member States on a Common Union toolbox to address the semiconductor shortage crisis and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Download

 

8 FEBRUAR 2022
European Chips Act: Questions & Answers
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

8 FEBRUAR 2022
European Chips Act: Factsheet
English
(HTML)
Download