Skip to main content

Globala insatser mot coronaviruset

I fokus

Team Europa

EU:s samlade globala insatser mot covid-19-pandemin uppgår till 46 miljarder euro från Team Europa, en gemensam åtgärd som omfattar EU, medlemsländerna och europeiska finansieringsinstitutioner.

Pengarna ska hjälpa över 130 partnerländer att

  • hantera hälsokrisen
  • stärka sin hälso- och sjukvård
  • förbättra tillgången till vatten och sanitet
  • mildra pandemins socioekonomiska konsekvenser.

Nästan 10 miljarder euro ska gå till att stärka viktiga sektorer som vård, vatten och sanitet.

EU:s civilskyddsmekanism

Sedan början av pandemin har EU:s civilskyddsmekanism samordnat och medfinansierat leveransen av över 23 miljoner sjukvårdsartiklar, bland annat munskydd, testkit och respiratorer, till över 30 länder för att hjälpa dem att bekämpa pandemin. Dessutom har 32 miljoner vaccindoser levererats till 40 länder via mekanismen.

Globalt hälsotoppmöte

Team Europa presenterade konkreta bidrag, bland annat sitt arbete med näringslivspartner som tillverkar vacciner i Europa för att snabbt få fram doser till låg- och medelinkomstländer.

Stöd till lokal vaccintillverkning

För att stärka tillverkningskapaciteten i Afrika och tillgången till vacciner, läkemedel och medicinsk teknik drog Team Europa den 21 maj 2021 i gång ett initiativ på en miljard euro till stöd för Afrikanska unionens mål för 2040 om att 60 procent av de vacciner som används på kontinenten ska tillverkas lokalt. Man vill också stärka Afrikas läkemedelssystem.

EU har också i partnerskap med Spanien lanserat ett partnerskap med Latinamerika och Karibien för att stödja lokal tillverkning av vaccin, läkemedel och annan medicinsk teknik och stärka hälso- och sjukvårdens resiliens. 

Global coronainsamling

ACT-acceleratorn

I april 2020 lanserade WHO, EU och globala hälsoorganisationer ACT-acceleratorn (Access to COVID-19 Tools Accelerator). Syftet är att

  • skynda på utvecklingen av vacciner, tester och behandlingar när det gäller covid-19
  • garantera jämlik global tillgång
  • stärka hälso- och sjukvården.

ACT-acceleratorn samlar regeringar, forskare, civilsamhället, välgörenhetsorganisationer och globala hälsoorganisationer. Hittills har 23,06 miljarder euro utlovats till initiativet.

Covax

Covax (Covid-19 Vaccine Global Access) är ett globalt initiativ som ska säkra jämlik tillgång till covid-19-vacciner. Initiativet leds av vaccinalliansen Gavi, Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), WHO och Unicef och är vaccinpelaren inom ACT-acceleratorn för covid-19-verktyg för låg- och medelinkomstländer.

Hittills har 12,2 miljarder euro utlovats till Covax.

Nästan 5 miljarder euro från EU:s Team Europa bidrar till Covax mål att distribuera minst 1,8 miljarder doser till låginkomstländer.

Den 24 februari 2021 blev Ghana det första land som fick doser av covid-19-vaccin via Covax när 600 000 doser livräddande vaccin kom fram till huvudstaden Accra. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallade det för ett ”verkligt historiskt ögonblick av global solidaritet”.

I mitten av juni 2022 hade 1,5 miljarder doser levererats till 145 länder tack vare Covax.

 

EU:s mekanism för vaccindelning

Dessutom har EU-länderna skänkt 70 miljoner doser direkt till enskilda länder, till exempel grannländerna på västra Balkan.

I nuläget har 62 procent av världens befolkning vaccinerats. En stor del av de vaccindoser som använts har exporterats eller donerats av EU. Och vi kommer att göra mer.

Vi kommer att öka våra insatser för att stödja Afrika, där vaccinationstäckningen är lägre än i andra delar i världen.

Därför utlovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på det andra covid-19-toppmötet ytterligare 300 miljoner euro för att öka antalet vaccinerade i Afrika och 100 miljoner euro för att förbättra tillgången till diagnostik och behandlingsmetoder och stärka hälso- och sjukvårdssystemen i partnerländerna.  

Kommissionen planerar också att avsätta 427 miljoner euro till fonden för global pandemiberedskap, förutsatt att man kan enas om dess styrelseformer.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra internationella partner, till exempel USA, för att utöka vaccinationerna, stärka de globala leveranskedjorna och den lokala tillverkningen och förbättra den globala hälsosäkerhetsstrukturen.

Team Europa har åtagit sig att dela med sig av totalt 700 miljoner doser till och med 2022. Målet är att 70 procent av världens befolkning ska ha vaccinerats så snart som möjligt.

70 %
av världens befolkning ska ha vaccinerats så snart som möjligt
700 miljoner vaccindoser
hoppas Team Europa kunna skänka under 2022

Vaccinexport

Under pandemin har EU agerat rättvist och varit lyhört för behoven i resten av världen. Sedan december 2020 har nästan 2,5 miljarder vaccindoser exporterats till fler än 168 länder. 

EU har varit ledande i att stötta Världshandelsorganisationens (WTO) insatser under covid-19-pandemin. Som svar på de exceptionella omständigheterna under pandemin enades ministrarna vid WTO:s 12:e ministerkonferens om flera klargöranden och ett undantag från vissa skyldigheter i Trips-avtalet så att berättigade WTO-medlemmar kan låta ett företag tillverka och exportera vaccin mot covid-19 på ett snabbare och enklare sätt utan patenthavarens samtycke.

Dokument

 

6 DECEMBER 2021
Factsheet: Team Europe COVID-19 global solidarity
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner