Skip to main content

Cíle do roku 2050

Politika, strategie a legislativa EU týkající se environmentálních, energetických a klimatických cílů do roku 2050.