Skip to main content

Politika EU týkající se městského prostředí
Politika EU propagující udržitelnost evropských měst, včetně informací o iniciativách Evropské zelené město a Evropský zelený list a nástroje referenčního srovnávání městských prostředí.

Opatření EU týkající se rozvoje měst a jejich přizpůsobování se změně klimatu
EU a mezinárodní iniciativy týkající se rozvoje udržitelnosti městského prostředí a adaptace a zmírňování dopadu změny klimatu na městské oblasti. 

Energeticky účinné budovy
Právní předpisy zaměřené na snižování spotřeby energie budov, financování energeticky účinných renovací, sledování energetické náročnosti budov v celé Evropě a vydávání souvisejících certifikátů.