Skip to main content

Příspěvek EU k dosažení mezinárodních cílů

Evropská unie spolupracuje s mezinárodními organizacemi a partnery na zajištění udržitelného rozvoje a omezení dopadů změny klimatu.