Skip to main content

Metodi ta’ tagħlim

Il-Kummissjoni Ewropea tgħin lill-pajjiżi jiżviluppaw metodi ta’ tagħlim, u toffri riżorsi relatati għal persunal edukattiv.

Ħarsa ġenerali

Kull pajjiż tal-UE huwa responsabbli għall-iżvilupp tas-sistema edukattiva u l-metodi ta’ tagħlim tiegħu stess, filwaqt li l-UE tappoġġja dawn l-attivitajiet nazzjonali għal kwistjonijiet ta’ interess komuni.

Il-Kummissjoni Ewropea toffri diversi pjattaformi fejn tagħmel il-materjali tat-tagħlim disponibbli, u fejn l-għalliema u staff edukattiv ieħor jistgħu jaqsmu l-materjal u r-riżorsi tagħhom stess.

    Pjattaformi edukattivi għall-iskejjel

    • L-eTwinning hi pjattaforma għall-istaff li jaħdem fl-iskejjel fl-Ewropa b’opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali u għal proġetti edukattivi maħluqa mill-komunità tagħha
    • L-iSchool Education Gateway hi komunità online għall-edukazzjoni skolastika b’materjal ta’ tagħlim u taħriġ lest għall-użu fil-klassi

    Pjattaformi oħrajn

    • EPALE hi komunità ta’ sħubija miftuħa multilingwi għat-tagħlim lill-adulti fl-Ewropa, b’forums, riżorsi u opportunitajiet biex tagħmel kuntatti professjonali