Skip to main content

Metode poučevanja

Evropska komisija pomaga državam izpopolniti metode poučevanja z ustreznimi viri za pedagoško osebje.

Pregled

Vsaka država EU je sama pristojna za urejanje svojega sistema izobraževanja in metod poučevanja, medtem ko Evropska unija podpira te nacionalne dejavnosti pri vprašanjih skupnega pomena.

Evropska komisija ima več spletnih platform, na katerih je na razpolago učno gradivo in na katerih lahko svoje gradivo in vire predstavijo učitelji in drugi pedagoški delavci.

    Izobraževalne platforme za šole

    • eTwinning, spletna skupnost strokovnih delavcev v šolah v Evropi, ponuja možnosti za strokovni razvoj ter izobraževalne projekte, ki so jih pripravili člani spletne skupnosti
    • School Education Gateway, spletna skupnost pedagoških delavcev v šolah, ponuja učno gradivo in spletne predstavitve, ki jih je mogoče uporabiti v razredu

    Druge platforme

    • EPALE, večjezična skupnost z odprtim članstvom za izobraževanje odraslih v Evropi, ponuja forume, vire in možnosti vzpostavljanja strokovnih vezi