Skip to main content

Undervisningsmetoder

EU-kommissionen hjälper länderna att utveckla undervisningsmetoder och erbjuder lärarna resurser och material.

Vad går det ut på?

EU-länderna utvecklar sina egna utbildningssystem och undervisningsmetoder, men EU stöder ländernas insatser i frågor av gemensamt intresse.

Kommissionen har många plattformar där man lägger ut undervisningsmaterial och där lärare och annan personal kan dela med sig av egna material och resurser.

    Plattformar och nätverk för skolor

    • eTwinning är ett europeiskt skolnätverk där personalen kan hitta möjligheter till fortbildning och gemensamma utbildningsprojekt.
    • School Education Gateway är en webbplattform för skolor där lärarna kan hitta undervisningsmaterial och handledningar.

    Andra plattformar

    • Epale är en flerspråkig öppen plattform för vuxenutbildning i Europa med forum, resurser och möjligheter att samarbeta.